Sound of David schrijft over vrijheid

0
182

Met zijn nieuwste song ‘Vrijer Dan Gedacht’ weet de Utrechtse singer-songwriter Rik Marius met korte, pakkende liedteksten de luisteraar te boeien en te raken. Vrij zijn in denken en handelen wil natuurlijk iedereen. Wat is dat gevoel van vrij zijn? Hoe komt het dat we ons soms beperkt voelen in die vrijheid? Dit is al het tweede lied dat Marius onder zijn artiestennaam Sound of David in 2022 uitbrengt.

De inspiratie voor dit lied kwam toen Rik Marius op een dag zichzelf deze vraag stelde: wat is vrij zijn, echt vrij zijn? Marius: “Vrijheid gaat verder dan je omstandigheden. Echte vrijheid komt van binnenuit en kan door geen mens worden bekneld. Er zijn zelfs sporen van vrijheid te vinden op de meeste duistere plekken, zoals Corrie ten Boom midden in haar worstelingen omschreef in een concentratiekamp tijdens de tweede wereldoorlog.”

Vrijer
Hij leerde uit eigen ervaring dat steeds achterom kijken naar onprettige situaties in je leven niet de oplossing is. Alsof je vastzit, rondjes draait in je gedachten. Als Marius minder goed in zijn vel zit, dan haalt hij juist kracht uit het bewust creëren van waardevolle gedachten. Hij doet dit bijvoorbeeld door zich te verdiepen in wat Jezus zegt, door te genieten van kleine dingen, door een goed boek te pakken, door te praten met God en door sociale interacties. Hij vertelt dat hij daarin de werkelijkheid van God ontmoet. “En dat voelt vrijer, waardoor je meer ruimte krijgt om jezelf te zijn ten opzichte van mensen en God.”

Basis
De voedingsbodem voor dit lied was een ogenschijnlijk simpele vraag ‘Wat is vrij zijn?’. Dat antwoord ontwikkelde door de tijd heen. Marius beantwoordt het nu als volgt: “Als iemand die veel voor me betekent in me gelooft en me vertrouwt, geeft dat een stevige basis om te zijn wie ik ben. Dat geeft een gevoel van vrijheid in allerlei omstandigheden. Zo zie ik het ook met God. Hij is iemand van Wie ik weet dat Hij van mij houdt zoals niemand dat kan, met al m’n onvolkomenheden en al m’n mooie kanten. Een stevige basis door de Bedenker van het leven, laat me ‘vrijer’ voelen dan ik had gedacht.”

Psalmen
Sound of David maakt muziek geïnspireerd door het voorbeeld van de psalmen. “David maakte gebruikt van muziek als een spiegel voor je innerlijk. Alle gevoelens en emoties van verdriet en vreugde, hoop en wanhoop, angst en opluchting, wraak en vergeving, klacht en het roemen van God komen erin naar voren. Psalmen helpen ons om eerlijk voor God te verschijnen. Ze helpen ons in verbinding met God te blijven”. Meer informatie: www.soundofdavid.nl