Trineke Palm nieuwe directeur Wetenschappelijk Instituut CU

0
124

Trineke Palm is de nieuwe directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Zij volgt Emile van Velsen op, die in maart als interim-directeur aan de slag ging na het vertrek van Wouter Beekers.

Dr. Trineke Palm was universitair docent Europese veiligheid aan de Nederlandse Defensie Academie. Eerder was ze werkzaam bij de Vrije Universiteit en de Universiteit van Utrecht. In haar onderwijs en onderzoek stonden de ontwikkeling van het EU veiligheids- en defensiebeleid en de rol van de EU in de wereldpolitiek centraal.

Voor de ChristenUnie coördineerde ze enkele jaren het fellowsprogramma van het Wetenschappelijk Instituut, waarin jonge mensen zich verdiepen in het christelijk-sociale politieke denken en de betekenis daarvan in de huidige tijd.

Het curatorium van het Wetenschappelijk Instituut is verantwoordelijk voor de benoeming van Palm en is blij met haar aanstelling. Voorzitter Wouter de Jong: “Het curatorium ziet in Trineke het vermogen om denkkracht en daadkracht samen te brengen. Ze kent de ChristenUnie van binnenuit, wat haar helpt om die denkkracht uit de partij ook te mobiliseren.”

Kleur
Palm zelf wil vanuit het WI “het christelijk-sociale denken van de ChristenUnie graag vernieuwen, versterken en verdiepen”. Volgens haar is dat nodig, want: “In ons land verharden politieke verhoudingen en staat het vertrouwen van burgers in de overheid en de politiek onder druk. Er ligt een belangrijke opdracht voor politieke partijen om ervoor te zorgen dat de overheid een betrouwbare partner is die recht doet. Ik wil mij graag inzetten voor een radicale christelijk-sociale politiek – een ChristenUnie met kleur op de wangen.”

Foto: Pixabay/Pexels