Troost voor moeilijke tijden

0
324

Sommige mensen vinden in gedichten, verzen en liedteksten steun of inspiratie. Vooral in tijden van nood of strijd zijn die dan van nut. André Troost heeft de bundel ‘Mijn armen om je heen’ met zulke teksten uitgebracht. Hoe deed hij dat?

Het schrijven van gedichten, verzen en liedteksten over geloof of God is al heel oud. De Psalmen, Spreuken en Hooglied zijn hiervan bekende Bijbelse voorbeelden. Maar zulke teksten komen ook voor in bijvoorbeeld de boeken van Mozes en de Profetenboeken. De betekenis en de geestelijke inhoud ervan is verschillend. Sommige hebben zelfs een profetische inhoud die inmiddels ook (deels) vervuld zijn.

Boekanalyse
Troost schreef al meerdere boeken, waaronder 5 Bijbelse dagboeken en een kinderBijbel. Als dichter heeft hij liedbundels geschreven, waarvan sommigen liederen in kerkbundels worden gebruikt. In dit boek heeft hij 46 gedichten, verzen en liedteksten samengebracht die grotendeels zijn geschreven tijdens de Coronapandemie. Ze zijn in alfabetische volgorde gesorteerd, maar ongenummerd. De Inhoudsopgave is achterin de bundel te vinden.

Theologische strekking
De gedichten in deze bundel zijn gebaseerd op een traditioneel Godsbeeld. Zo zou God de gelovigen nooit laten vallen en dichter bij hen zijn dan gedacht. God zou dromen van mensen vervullen en de mens als diens lieve kinderen zien. God zou alle schuld vergeven, want de Torah zou falen. Bij God zou alles goed komen, want Hij is almachtig. De auteur laat God soms Zelf spreken in zijn bundel.

Eenzaamheid is ook een rode draad, dat vooral door de Coronaregels is verergerd. Troost wil met zijn boek de lezers erop wijzen dat God Zich niet laat beperken of belemmeren door die regels. Bewustheid daarvan zou mensen helpen. Specifiek over Corona stelt Troost dat het een kwaad is dat God kan stoppen en gelovigen ervoor zal bewaren. Hij stelt de dood als iets positiefs voor; eeuwige vrijheid.

Evaluatie
Deze bundel bestaat uit teksten met rijm over verschillende onderwerpen, die sommigen mensen zal bevallen. Jammer is wel dat in zulke bundels soms heel onzinnige zaken worden gesteld of twijfelachtige vergelijkingen worden gemaakt. Zo is het zorgwekkend dat de vergelijking wordt gemaakt tussen de Here Jezus en de zon of een ster. Hij noemt Hem ook held. Die vergelijkingen zijn niet alleen onzinnig, maar kunnen ook verkeerd begrepen worden, zoals pantheïstisch (de Schepping goddelijk) en Ariaans. Ook wordt het manna, dat de Israëlieten aten in de woestijn, vergeleken met het brood van het Avondmaal. Eveneens onzin.

Verder is het jammer dat Troost ervoor kiest om voor persoonlijke voornaamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden over God kleine letters te gebruiken. Dit vermindert de leeshulp die hoofdletters bieden. Het is verder opmerkelijk dat Troost stelt dat God niet te begrijpen zou zijn. De vraag is dan waarom Hij ons de Bijbel en Zijn Geest heeft geschonken. Alsof Die niet genoeg zijn om Hem doeltreffend te begrijpen. Dit boek wordt aangeraden voor de geïnteresseerden.


Troost, A.F., Mijn armen om je heen. Verzen voor lichte en donkere dagen. 2021, KokBoekencentrum, Utrecht, 56 pagina’s, € 12,99, ISBN: 9789043536639.