Vervolg onderzoek Israëls zee doortocht

0
169

Israëls uittocht uit Egypte is een van meest belangrijkste Bijbelse gebeurtenissen. Maar ook omstreden. Dit is het tweede, afsluitende deel van de film ‘Het mysterie van de Rode Zee’. Daarin doet Tim Mahoney verslag van zijn onderzoek naar dit onderwerp. Waar gaat het ditmaal over?

Vragen over Israëls zee doortocht, waar het gebeurd kan zijn en hoe worden verder uitgewerkt. Mahoney bespreekt zijn onderzoeksvragen met heel verschillende (universitaire) specialisten, zoals Egyptologen, Bijbelleraren en Geologen.

De film begint met een korte samenvatting van deel 1, maar gaat daarna grotendeels over Israëls zee doorgang, waarna Farao en zijn leger werden verwoest.

Het eerste deel sloot af met twee benaderingen van dit onderwerp:

  • De Egyptische
    De meeste wetenschappers volgen dit uitgaande van het beredeneerbare.
  • De Hebreeuwse
    Deze minderheidsbenadering gaat uit van het wonderbaarlijke.

In deel 2 wordt ook een Hybride (overlap) benadering besproken (beredeneerde wonderen).

Groot aantal aanverwante onderwerpen
In deze film wordt ook veel aandacht besteed aan allerlei zaken die met de Uittocht te maken hebben, zoals de kolom van rook en vuur, de verschillende meren die er tijdens de Uittocht zouden zijn geweest en of de berg Horeb een vulkaan was.

Golf van Eilat
De meeste aandacht gaat naar de oostelijke arm van de Rode Zee bekend als de golf van Eilat. Daarover worden allerlei opties van de zee doortocht gedetailleerd besproken. Opnieuw wordt de naam Jam Soef onder de loep genomen. Duikers onderzochten de zeebodem op aanwijzingen van het vergane Egyptische leger.

Evaluatie
Dit is een boeiende, professioneel gemaakte documentaire over Israëls Uittocht. In dit deel wordt van de kijker echter aandacht gevraagd voor een heel groot aantal uiteenlopende onderwerpen, waardoor het soms begint te duizelen. Zo worden zelfs de Rosetta-steen en de Ark van Noach erbij gehaald.

Ook valt Mahoney terug op veel materiaal uit het verleden (oude opnames). Dat toont hoe wetenschappelijk onderzoek steeds in beweging is en dat conclusies die worden getrokken steeds een zekere ‘kennis tot dan toe’ gehalte hebben. Er wordt nogal eens teruggekomen op (rotsvaste) overtuigingen uit het verleden. Dat wijst op de beperkingen/grenzen van de wetenschap.

Een van de rode draden in deel 2 is de vraag in hoeverre wonderen gebeuren. Op de eerste plaats natuurlijk voor wat betreft de Uittocht, maar ook nog in het heden. Nogal wat (christelijke) wetenschappers neigen naar een meer rationele insteek (feiten/natuur verschijnselen) voor de Uittocht en de zee doortocht in het bijzonder. Maar wonderen zijn eenmalige, unieke gebeurtenissen en vallen daardoor slecht wetenschappelijk te onderzoeken.

Mahoney neigt ernaar om in wonderen te geloven, omdat dit het gevolg is van het bestaan van God. Wie kan Hem opleggen wat Hij kan doen en kunnen mensen Zijn daden naderhand precies analyseren?

De film sluit af met een vooruitzicht op een vervolg: waar was de berg Horeb gelokaliseerd?

Deze dvd is een must have.


Het mysterie van de Rode Zee. Deel 2 van 2. Serie: Zoeken naar bewijs. 2022, NEEMA Media B.V., Amersfoort, WEET-magazine, c.142 min., € 14,99, ISBN: 9789492925657.