Website theologische artikelen gaat deze maand online

0
242

Ruim 15.000 theologische artikelen gaan op woensdag 22 september online. Het is het project waaraan bij het Het Evangelisch College al langere tijd wordt gewerkt. De website is voor iedereen gratis te gebruiken.

Op de site kan worden gezocht naar artikelen uit Nederlandse theologische tijdschriften. Bijvoorbeeld aan de hand van categorieën, trefwoorden en Bijbellocaties. Zo moet het gemakkelijker worden om theologische artikelen te vinden.

Op het moment van lancering heeft de website een doorzoekbare index van ruim 15.000 artikelen uit twaalf theologische tijdschriften: Amsterdam Cahiers, Eredienstvaardig, Inspirare, Kontekstueel, Laetare, Met Andere Woorden, Postille, Schrift, Soteria, Studiebijbel Magazine, Theologia Reformata en Wapenveld. In de periode na de lancering worden meer artikelen uit andere tijdschriften toegevoegd.

Initiatiefnemer en projectleider Henk ten Voorde zegt over de waarde is van de website: “Bij mijn werk als Bijbelonderzoeker maak ik graag gebruik van inzichten van anderen. Er zijn tientallen Nederlandstalige theologische tijdschriften die bij elkaar een rijke bron vormen voor het onderzoek van de Bijbel, het christelijk geloof en de geschiedenis van de kerk. Er ontbreekt echter één centrale plek waar gezocht kan worden naar artikelen op basis van titelwoorden, trefwoorden en Bijbellocaties. Daarin gaat deze site voorzien.”

Crowdfunding
De site is mede mogelijk gemaakt door Centrum voor Bijbelonderzoek, Hogeschool Viaa, Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Theologische Universiteit Apeldoorn en Theologische Universiteit Kampen. Via theologischetijdschriften.nl loopt ook een crowdfundingsactie.

Bij de foto: omslag van een eerdere uitgave van het Studiebijbel Magazine, een van de (vele) bladen waaruit de website gaat putten.