Welke levenspartner is van God?

0
311

Het leven zit vol keuzes, zoals het vinden van een levenspartner. Maar wat is de wil van God? Daarover gaat de film ‘About hope’, waarin de vraag wordt gesteld wat belangrijker is. Succes ten koste van alles of een leven dat hoop biedt. Hoe is dat in beeld gebracht?

Als het gaat om de leiding van God en inspiratie van Zijn Geest is er nogal wat verwarring. Wat komt van God en wat is van de mens zelf? Soms kan een ‘ingeving’ inderdaad van God komen, maar vaak is dat helemaal niet zo. In deze film wordt de nadruk gelegd op de levenservaring. Hoe het een en ander in de praktijk uitwerkt als toets of iets echt van God komt of niet.

Voor die proefondervindelijke toetsing is zeker wat te zeggen, maar een andere aanpak is allerlei onzekerheden vermijden. In het geval van een huwelijkspartner is het namelijk een gegeven dat die gelovig moet zijn en dan ook van een verwante denominatie. Daarnaast is bereikbaarheid (afstand, stand, leeftijd en intellect) een vast gegeven. Het is zaak de karaktereigenschappen in kaart te brengen en te matchen.

Een vrijgezel
Thomas McKenzie, een kunstenaar (schilderen en fotografie), heeft een eigen bedrijf. Een goede vriend en collega bespreekt met hem dagelijks de kansen om een huwelijkskandidaat te ontmoeten. Ook hij heeft al diverse vrouwen ontmoet, maar aan elk van die vrouwen ontbreekt voor hem iets. Hij heeft inmiddels een lijst met punten die hij belangrijk vindt. Waaraan een vrouw moet voldoen. Hij heeft ook een schilderij gemaakt van een onbekende vrouw die hij als ideaal voorstelt.

Als zijn zus ten huwelijk wordt gevraagd is dat voor Thomas een moeilijk moment. Hij is nog steeds alleen. Misschien zal hij nooit trouwen. Dan komt een jonge vrouw, die Hope heet, in zijn bedrijf en ze geeft hem een opdracht. Hij stelt haar ook wat algemene vragen en ontdekt al snel dat zij niet voldoet aan zijn lijstje.

In een stroomversnelling
Toch groeit het contact met Hope en haar dochter die Grace heet. Maar dan ontmoet hij een rijke vrouw die vreemd genoeg precies lijkt op het schilderij dat hij jaren tevoren heeft gemaakt. Is dit leiding van God? Zijn beste vriend denkt van wel. Hij gaat met die vrouw in zee, waardoor het contact met Hope en haar dochter verwatert. Heeft Thomas zijn levensgeluk gevonden?

Evaluatie
Dit is een nette, professionele film over Gods leiding bij het vinden van een levenspartner. Het is een film met goede muziek en geeft een realistisch beeld van hoe dingen kunnen lopen en hoe belangrijk het is om het verstand te blijven gebruiken. Ook wordt getoond dat mensen soms hun wensen en eisen moeten aanpassen. Verder komt naar voren dat in een bloeiende liefdesrelatie mensen overgevoelig kunnen zijn voor allerlei dingen. Vergeving is dan een belangrijke remedie. Deze film wordt aangeraden.


About Hope. Finding love starts with finding hope. 2020, Creator Films, distributie: WW Entertainment, c.88 min., € 8,50, ISBN: 8713045250782.