Blijf bij mij Heer!

0
336
Gezongen door het Groot Nederlands Johannes de Heer koor o.l.v. Wim Magré.

Blijf met mij, Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt,
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij
Blijf Gij ter hulp gereed, o, blijf met mij!

Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?
Ach, nimmer geeft ons d’ aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
Maar Gij, Die niet verandert, blijf met mij!

‘k Kan zonder U geen enk’le schrede gaan.
Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan.
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij,
Zij ’t voor- of tegenspoed, o blijf met mij!

Als in de doodsvallei ik eens zal gaan,
En ‘k zie de poorten voor mij opengaan,
En Gij mij d’ ogen sluit, dan juich ik blij:
In leven en in dood waart Gij met mij!