De Sunamitische

0
468
De Sunamitische vrouw was een welgesteld en zeer gerespecteerd persoon in de maatschappij. Zo beschrijft de Bijbel haar.

2 Koningen 4:8 – 37

In Deborah zagen we een leidster, in Hanna een biddende vrouw, in Abigail een intelligente vrouw en de Sunamitische vrouw een welgesteld en zeer gerespecteerd persoon in de maatschappij. Dit geeft ons een waar beeld van hoe de Bijbel vrouwen ziet.

De Sunamitische vrouw had een vriendelijk hart. Houd je hart oprecht, vol liefde en leeg van bitterheid is het geheim van het van God ontvangen.

De Sunamitische vrouw gebruikte haar vriendelijkheid en rijkdom om een profeet gastvrij te ontvangen (2 Koningen 4:8-10). Ze werd gezegend met een kind vanwege haar vriendelijkheid.

De Sunamitische vrouw had drie kwaliteiten die essentieel zijn in elke vrouw van God.

Tevredenheid
Een vriendelijk hart (medeleven)
Volharding

Het leven van de Sunamitische vrouw leert ons belangrijke lessen over deze drie essentiële kwaliteiten.

Tevredenheid (1 Timotheüs 6:1-10)

Toen Elisa de vrouw vroeg wat hij kon doen voor haar verklaarde ze eenvoudig het feit dat ze gelukkig was met wat ze had (2 Koningen 4:11-13).

Ze was een welgestelde vrouw en had veel om gelukkig over te zijn. We hebben allemaal dingen waar we God voor kunnen danken. Houd je blik gericht op de goede dingen waarmee God jou gezegend heeft. Dit is het geheim van een gelukkig en dankbaar hart. De dankbare Sunamitische vrouw en de dankbaarheid van haar hart opende de deur naar meer zegeningen in haar leven. Leid jij een dankbaar leven?

Door dankbaar te zijn voor wat God haar gegeven had in plaats van zich zorgen te maken over wat ze niet had, was de Sunamitische vrouw in staat om ten volle te genieten van haar aanwezige zegeningen en zelfs nog meer te ontvangen.

Een ondankbaar hart laat de aanwezige vreugden en zegeningen in de steek en concentreert zich op (of maakt zich zorgen over) wat niet zou kunnen gebeuren in de toekomst. Dit is een armzalige manier om je leven te leiden, vooral als je zo’n vriendelijke en liefdevolle God dient.

Een vriendelijk en medelevend hart (Romeinen 5:5)

De liefde van God is verschillend van de liefde waarover in de wereld gesproken wordt. Gods liefde in ons hart noodzaakt ons om het werk van God te doen.

Van God houden betekent plaats maken voor Zijn werken en mensen. Het werk van Elisa werd bevorderd door de vriendelijkheid van de Sunamitische vrouw. Zelfs Jezus werd geholpen door de vrouwen die Hem dienden (Romeinen 8:2-3). Hoe sta jij de liefde die God in jouw hart geplant heeft toe om Zijn werk en mensen te helpen? Vrouwen hebben altijd een speciale plaats gehad in het dienen van Christus en zijn lichaam.

In het uitstorten van haar liefde voor de profeet van God ontving de Sunamitische vrouw een zegen waar ze zelfs niet om gevraagd had.

Volharding (Lukas 18:1-6)
De duivel en zijn trawanten zullen altijd proberen om jou van de zegeningen van God te beroven. Dat is zijn door zichzelf vastgestelde taak (Johannes 10:10). Neem nooit met iets minder genoegen dan God jou gegeven heeft. Lees het verhaal van de volharding van de Sunamitische vrouw bij het weer tot leven brengen van haar kind (2 Koningen 4:8-37). Ze had een volharding die niet door de tijd verzwakt werd.

Een vrouw van God moet volhardend zijn. Er zal in ons aller leven een tijd komen dat satan zal proberen om iets te stelen waarvan God besloten heeft om ons ermee te zegenen. Dit is de tijd om op Gods Woord te staan tegen de duivel (Efeziërs 6:13). De Heilige Geest in jou zal je kracht geven om dit te doen als je eenmaal je hart ingesteld hebt om op Gods Woord te staan.

Vragen
1. Hoe liet de Sunamitische vrouw haar vriendelijkheid zien aan de profeet van God?
2. Hoe kunnen we onze liefde laten zien voor het werk en de mensen van God?
3. Hoe werd de volharding van de Sunamitische vrouw in het zoeken naar genezing voor haar kind gedemonstreerd?
4. Hoe kunnen we volharden in het zoeken naar Gods aangezicht?
5. Hoe pakte Elisa het opwekken van het dode kind aan?
6. Wat denk je dat hij aan het doen was toen hij op en neer liep in de kamer (2 Koningen 4:32-35).
7. Welke rol speelt gebed in het houden aan de beloften van God?