Ik wandel in het licht met Jezus

0
302
het donkere dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is hij?

Ik wandel in het licht met Jezus,
Geen duistre wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders moet hem prijzen,
die de zonde in mij over won.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn diebre stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met hem verrezen tot nieuw leven,
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt termidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn diebre stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn diebre stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn diebre stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!