Psalm 108 – Klaas Jan Mulder – orgel

0
299
Mijn hart is gerust, o God,
Ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte.
Waak op, harp en citer,
Ik wil het morgenrood wekken.
Ik zal u loven, o Here, onder de volken,
U psalmzingen onder de natien,
Want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid,
Tot aan de wolken reikt uw trouw.
Verhef U boven de hemelen, o God,
Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

Dit is dezelfde wijs als psalm 60, maar het is psalm 108.