Breekbaar wachten

0
471

Verworden woorden
Arm en krachteloos
Dragen naar de nacht
De aarde, breekbaar
Door Woord verwekte schepping
Hakend naar zichtbaar
In nieuw ochtendlicht ontwaken

Verjaagde jaren, moe en vruchteloos
Stapelen gehaast dwaasheden op elkaar
Het Woord aan ware wijzen
Nog niet verstaan
Wacht onderhuids
Op later

Johan Th. Bos
16 oktober 1998