Deputaatschap Gereformeerde Gemeenten laat onderzoek doen naar verslaving binnen de gereformeerde gezindte

0
475
Het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ), dat uitgaat van de Gereformeerde Gemeenten, heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar verslavingsproblematiek binnen de gereformeerde gezindte. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kennisinstituut christelijke ggz (KICG) en ZorgmarktAdvies onder volwassenen en jongeren van verschillende reformatorische kerkgenootschappen. De partijen zijn eind november 2018 gestart met het onderzoek en rondden het in april 2019 af.

Doel onderzoek
Er zal geïnventariseerd worden welke problemen er rond verslaving spelen binnen de reformatorische doelgroep. Het onderzoek heeft als doel dat mensen uit de gereformeerde gezindte tijdig hulp zoeken bij verslavingsproblematiek en passende zorg kunnen vinden.
Prof. dr. Schaap-Jonker (rector KICG): ‘’Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de mate waarin verslavingsproblematiek voorkomt in de gereformeerde gezindte. Ook krijgen we een beeld van de behoeften aan en de verwachtingen van verslavingszorg en pastoraat. Tot slot leren we welke factoren bevorderend of belemmerend zijn bij het zoeken van hulp.’’

Opdrachtgevers
Het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ), dat uitgaat van de Gereformeerde Gemeenten, heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek. Het deputaatschap werkt hierbij samen met het Platform Jeugdhulpverlening, waarin verschillende reformatorische kerkgenootschappen zitting hebben. Dit zijn de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Deze kerken worden benaderd om hun leden mee te laten doen aan het onderzoek.

Ds. C. van Ruitenburg, predikant Gereformeerde Gemeenten te Krimpen aan den IJssel en voorzitter deputaatschap DMZ: ‘’We willen met dit onderzoek inzicht krijgen in de omvang van de verslavingsproblematiek en waar passende hulp te vinden is. Deze kennis ontbreekt nu nog, waardoor het voor reformatorische kerken moeilijk is om een goede weg te bieden wanneer er problemen zijn bij gemeenteleden.‘’
J. Dekker te Kapelle, diaken Gereformeerde Gemeente in Nederland te Goes, voorzitter Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH): “Helaas gaat verslaving de gereformeerde gezindte niet voorbij. Een gedegen onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek.”

Reacties vanuit de doelgroep
Ouders van een 16-jarige jongen die gamet en blowt: ‘’Vroeger kon hij de Bijbelverhalen letterlijk terugvertellen en dacht hij er veel over na. Nu gamet hij tot diep in de nacht en blowt erbij. Laatst vonden we een zakje met wit poeder. We voelen ons verdrietig en radeloos.’’
Een 37-jarige man met een alcoholverslaving vertelt: ‘’Ik worstel enorm met alcohol. Elke keer val ik terug. Het kan gewoon niet samengaan met een leven dicht bij de Heere. Ik kom er niet uit!’’

KICG
Het Kennisinstituut christelijke ggz (KICG) verricht wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van ggz en religie en ontwikkelt innovaties binnen de christelijke geestelijke gezondheidszorg. Het Kennisinstituut is een gemeenschappelijk initiatief van De Hoop ggz en Eleos. Zie ook www.kicg.nl.

Bron: Vrienden van De Hoop / Website