Deelnemen aan conferenties en seminars 1

0
324
Het is goed om er af en toe met uw medewerkers ‘uit te breken’ en deel te nemen aan een conferentie of seminar. Natuurlijk kost dat tijd en geld. De ‘opbrengst’ is echter als het goed is vermeerderde kennis en betere persoonlijke relaties. Met zorg uitgekozen conferenties en seminars kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor het optimaal functioneren van uw medewerkers. Bovendien is het goed dat uw mensen elkaar eens informeel ontmoeten buiten de normale werksituatie. Dat versterkt onderlinge relaties wat het werk ten goede komt.

=================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op ‘Praktisch’ om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
====================================================

DE MENSEN

Hier acht tips voor u en uw medewerkers om het meeste te halen uit dergelijke bijeenkomsten.

1. Doe het samen
Reis met uw medewerkers, eet samen, drink een biertje met z’n allen, overnacht in hetzelfde hotel of conferentiecentrum. Gebruik deze gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten.

2. Ga met de juiste instelling
Een conferentie of seminar betekent weggegooide tijd en geld als u en uw medewerkers niet de ‘honger’ hebben om te leren en zich te verbeteren.

3. Wees voorbereid
Bestudeer de agenda; kies lezingen uit die voor u en voor uw medewerkers belangrijk zijn; lees zo mogelijk van tevoren boeken over het onderwerp.

4. Ontmoet anderen
Naast het officiële programma is er altijd het ‘tweede’ programma van persoonlijke ontmoetingen. Niet zelden blijkt dit ‘tweede’ programma achteraf de werkelijke opbrengst van de bijeenkomst. Stel uzelf bewust open om nieuwe contacten te leggen.

5. Maak aantekeningen
Niet alleen helpt het maken van aantekeningen om de stof beter te begrijpen en te onthouden, uw notities kunnen ook op een later tijdstip goed van pas komen. Archiveer uw aantekeningen.

6. Wees betrokken
Stel vragen; doe mee aan groepsgesprekken; moedig uw medewerkers aan actief deel te nemen.

7. Maak een samenvatting
Probeer nog tijdens de bijeenkomst de belangrijkste punten op papier samen te vatten.

8. Evalueer de bijeenkomst
Neem tijd om met uw medewerkers te evalueren wat u geleerd hebt en wat u kunt toepassen in uw werk.

========================================
Inzicht hebben is meer waard dan een sterke arm.
Euripides