‘Emigratie naar Israël te vroeg’

0
363
Denken dat bevorderen van emigratie van Joden naar Israël helpt hen ‘thuis’ te brengen, is on-Bijbelse onzin. Dat is althans de strekking van een artikel van Peter Slagter in het blad Amen. De bestaande natie is geen vervulling van Gods belofte, wel van Zijn profetie. In de toekomst zal, na verdrukking, alleen een gelovig overblijfsel van het volk in het land wonen, beweert Slagter.

“Dat maakt de terugkeer van de mensen vandaag zo wrang”, schrijft hij. Joden hebben in de nu Israël genoemde staat allerminst een veilige thuishaven, constateert Slagter. Zolang het volk niet in zijn Messias gelooft, wordt niet voldaan aan Gods voorwaarde om weer in Zijn gemeenschap te worden opgenomen, met terugkeer naar het land en alles omvattend herstel als gevolg, schrijft de auteur.

Overblijfsel
Voordat het zover is, komt eerst – zoals in Daniël 9 omschreven – een enorm debacle voor het volk, geleid door de antichrist, waarbij Jeruzalem wordt verwoest. Slagter noemt tal van Bijbelteksten waaruit dat naar zijn mening blijkt. “Uit diverse teksten wordt duidelijk dat oordelen die in de eindtijd van Godswege over Israël zullen komen, tot gevolg hebben dat het land wordt ontledigd (zie bijvoorbeeld Jesaja 24), zodat slechts een overblijfsel zal ontkomen (vgl. Jes. 10:20-23).”

Slagter citeert ook de Engelse Bijbelleraar David Gwylim Jones: ‘Israël keert wel terug naar het land, maar niet naar de Heere.’ De finale terugkeer komt pas na de Grote Verdrukking, constateert de Amen-hoofdredacteur. “Als de relatie met de Heere wordt hersteld, zal ook die met het (beloofde) land worden hersteld en voltooid.”
Maar dat Joden nu uit allerlei landen naar Israël gaan, is wat hem betreft tekenend voor de tijd waarin wij leven. De dag des Heeren moet nog komen, zegt hij. Nu emigreren verandert niets aan wat God zegt in Jesaja 11. “Wij moeten niet vooruitlopen op de vervulling van de belofte, maar wachten op het voorzegde tijdstip.”