‘Opwekking geen politieke of morele zaak’

0
311
Terwijl veel Amerikanen ongeveer het tegenovergestelde vinden, meldt de charismatische auteur en medeoprichter van de opwekkingsorganisatie Renewing South Florida, dat geestelijke verandering geen kwestie is van een morele revolutie maar van een op de Heilige Geest gerichte kerk en christen leven. Als de kracht van de Geest door de westerse kerk stroomt, zal de samenleving dat ervaren, zegt hij.

Ten onrechte zoeken veel christenen volgens hem ‘beweging van God’ uitsluitend op het gebied van politiek, ethiek en zelfs Bijbelse moraal.

Maar opwekking gaat niet over politiek of principes, maar over de aanwezigheid van de Heilige Geest. “Als we in onze bidstonden primair proberen God ervan te overtuigen dat een bepaalde wet er moet komen of beter uitgevoerd moet worden of we bestormen de hemel voor verandering van het morele klimaat, missen we het teken van een opleving”, zegt hij.

Opwekking is de heilige, glorieuze en manifeste aanwezigheid van de Heilige Geest voegt hij er aan toe. “Op Zijn voorwaarden, niet op de onze.”