Hoe vind je een partner?

0
352
Kunnen christenen en Messiaanse Joden wat dat betreft iets leren van orthodoxe Joden? Als voorganger van een Messiaanse gemeente in Jaffa kan ik het weten. Onder Messiaanse Joden in Israël bevinden zich honderden alleengaanden die God bidden om een huwelijkspartner.

Sommigen hebben al geprobeerd om via de sociale media een betere helft te vinden. Maar de jongelui die ik erover sprak, zeiden dat het niet werkte. Velen vinden het moeilijk om alleen te zijn en er blijven heel wat jonge mensen ongehuwd of belanden in een ongelukkig huwelijk.

Het wordt misschien tijd voor Messiaanse Joden om hun voordeel te doen met de wijsheid van de ouderen: de traditie van het koppelen van huwelijkskandidaten. Het fascinerende onderzoek van Robert Epstein naar gearrangeerde huwelijken, zou ook jonge mensen van deze tijd uitkomst kunnen bieden. Epstein, een aan Harvard afgestudeerd psycholoog, is werkzaam voor het American Institute for Behavioral Research and Technology. Na afronding van zijn onderzoeksproject is zijn conclusie: ‘Gearrangeerde huwelijken hebben meer kans van slagen, dan huwelijken die op grond van hartstocht zijn gesloten.’ Epstein, tevens hoofdredacteur van het tijdschrift Psychology Today, voegt eraan toe: ‘Mensen van wie de partner door de ouders of een koppelaar is uitgezocht, worden in de loop van de tijd steeds verliefder op elkaar, terwijl partners die elkaar hebben uitgekozen, op den duur juist klagen over de verkilling van hun liefde.’

Terwijl het aantal scheidingen dramatisch toeneemt, en ook de ongelukkige huwelijken, neemt ook het aantal alleenstaande ouders schrikbarend toe en wordt het tijd om ons denken over huwelijk en liefde eens onder de loep te nemen. In de VS strandt meer dan de helft van de eerste huwelijken en tweederde van het aantal tweede huwelijken. Er is weliswaar lange tijd beweerd dat het percentage Joodse scheidingen veel lager ligt, maar het is moeilijk om er exacte cijfers over te vinden, omdat de orthodoxe gemeenschap dit soort dingen angstvallig in de privésfeer houdt.

Uit Epsteins 35-jarig onderzoek blijkt dat toekomstige echtelieden die de eerbare hulp zoeken van ouders, rabbijnen of professionele huwelijksmakelaars, zeer waarschijnlijk een huwelijk voor het leven zullen sluiten. De kans is groter dat ze door dik en dun zullen gaan voor hun gezin. Maar voor wie uitsluitend uit liefde trouwt, geldt het gezegde dat liefde blind maakt.