Jezus, het beste ingrediënt voor een hemels huwelijk

0
325

Volgens statistieken eindigt één op de drie huwelijken in een echtscheiding. En in kerken is dat percentage niet lager, terwijl dat wel zo had moeten zijn. Wat is het probleem? Veel ‘christelijk’ huwelijkspastoraat is gebaseerd op wereldse principes in plaats van op hoe God het huwelijk bedoeld heeft. Werelds pastoraat doet precies wat de duivel al deed bij Eva. Het vertelt een deel van de waarheid, maar houdt net iets achter waardoor er een vertekend beeld ontstaat over de werkelijkheid.

Misschien heb je het al eens gezien bij anderen, of het zelf ervaren. Je hebt een huwelijksconferentie bijgewoond en even lijkt je huwelijk in de lift te zitten, maar binnen drie maanden ben je alle goede tips vergeten en heb je het idee dat je de conferentie weer nodig hebt. Als dat je ervaring is, heb je een werelds-christelijke conferentie bijgewoond.

Doelen stellen
Eén van de dingen die vaak binnen dit huwelijkspastoraat geleerd wordt, is om een gezamenlijk doel te zoeken. Want, zo wordt verteld, als je een gezamenlijk doel hebt, heb je iets om samen mee bezig te zijn en dat bevordert de relatie. Het geeft een invulling aan je huwelijk. Is dat fout? Niet helemaal, maar er ontbreekt wel iets. Je kunt wel heel veel gezamenlijke doelen hebben, maar toch niet echt gelukkig zijn met je man of vrouw.

Communiceren
Ook wordt er aandacht besteed aan communicatie. Er wordt dan uitgelegd hoe je met elkaar afspraken kunt maken over bijvoorbeeld wie wat doet en wie wanneer de auto meekrijgt. Ook leer je duidelijk maken wat je voelt, zodat je duidelijk bent naar de ander en hij of zij daar rekening mee kan houden. Is dat fout? Niet helemaal, maar er mist iets. Je kunt nog zo goed communiceren, maar nog steeds dat gevoel van een leegte hebben in je huwelijk.

Dienende liefde
Wat is het nu het fundamentele ingrediënt wat ontbreekt in dit recept? Dat is Jezus. Laat het me uitleggen. Jezus zegt dat we elkaar lief moeten hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Dat is een dienende liefde. Dat is zeggen: Jij bent belangrijker dan ik. Dat is: bereid zijn te sterven voor een ander. Dat is: Alles opgeven wat je hebt om een ander te helpen.

Opgeven
Jezus legde Zijn leven af voor ons. Toen Hij stierf, had Hij werkelijk niks meer. Hij had zelfs geen kleren meer. Hij werd in een geleend graf gelegd en in doeken gewikkeld die niet van Hemzelf waren. En dat deed Hij voor ons, voor jou en voor mij. Hij hield zoveel van ons, dat Hij echt alles opgaf wat Hij had, om ons te kunnen geven wat wij nodig hebben.

Focus
Wat gebeurt er in het meeste huwelijkspastoraat? We leren mensen communiceren over wat we wel of niet willen. Met andere woorden: we leren ze hoe ze op een nette manier hun partner zo ver kunnen krijgen dat die hem/haar geeft wat ze willen hebben. De focus hierbij ligt nog steeds op wat ik zelf wil hebben in plaats van op wat goed is voor de ander of op wat hij of zij nodig heeft.

Afspraken
Om een voorbeeld te geven. Stel je voor dat mijn man en ik steeds een conflict hebben over de auto. Mijn man wil graag met de auto naar zijn werk en ik wil de auto gebruiken om de boodschappen mee te doen en de kinderen naar school te brengen. Wat doet het werelds-christelijke huwelijkspastoraat? Die zegt: ‘Kunnen jullie daar rustig over praten en daar afspraken over maken?’ We besluiten dat te doen en spreken af dat mijn man de auto op maandag, woensdag en vrijdag meekrijgt en op de andere dagen gaat hij met de trein naar zijn werk. Op die dagen krijg ik de auto mee en op de maandag, woensdag en vrijdag ga ik met de fiets. De boodschappen doe ik dan als ik de auto heb. Opgelost, toch? Nee! De wortel van het probleem is er niet uit. De wortel van het probleem is hier dat zowel mijn man als ik meer waarde hechten aan ons eigen belang, dan aan dat van de ander. De wortel van het probleem is hier ons ik-gerichtheid.

Opofferen
Hoe kun je dit probleem dan op een echte Bijbelse manier oplossen? Door de ander hoger te achten dan jezelf, net zoals Jezus deed. Dat ziet er dan ongeveer als volgt uit: Ik wil graag de auto overdag tot mijn beschikking hebben, maar mijn man wil hem gebruiken om naar zijn werk te rijden. Wat doe ik dan? Ik zeg tegen hem dat als het voor hem belangrijk is om met de auto naar zijn werk te gaan, want de trein vindt hij om wat voor reden een bezwaar, dat ik voor mezelf wel een andere manier bedenk hoe ik de boodschappen in huis kan halen en de kinderen naar school kan brengen. Met andere woorden, ik geef hem wat hij wil en daarvoor moet ikzelf misschien wel heel wat opofferen. Het gaat me in ieder geval heel veel tijd en energie kosten. Maar dat heb ik over voor mijn man, want ik houd van hem. Hij is mijn vlees en bloed.

Zaaien en oogsten
Belangrijk hierbij is je houding. Wat je zaait, zul je oogsten. Als je een daad van liefde en zelfopoffering zaait, zul je dit ook oogsten. Als je dit doet vanuit een gevoel van verplichting, zonder echte liefde, dan is dat wat je zal oogsten; een relatie zonder echte liefde, puur één vanuit een wederzijds verdragen van elkaar.

Eerste stap
Wanneer je huwelijk al heel lang zonder gevoel van liefde zit, is de eerste stap van jezelf opofferen voor de ander de zwaarste, en dat zal je in eerste instantie wel het gevoel van verplichting geven, maar hoe vaker je deze keuze maakt, hoe meer je gevoel er achter aan gaat komen. Het effect zal niet uitblijven.
Zonder woorden
Wat verder belangrijk is, is dat je het hem/haar niet onder de neus blijf wrijven wat je allemaal opoffert of juist doet. Vrouwen kunnen hun mannen winnen zonder woorden, staat er in de Bijbel. Als ik als vrouw ga preken tegen mijn man, heeft het alleen maar het tegenovergestelde effect, want mannen willen doorgaans niet door een vrouw beleerd worden. Mijn man ziet het echt wel wat ik voor hem doe of laat en ik ga het terug zien.

Beschadigd
Oké, toegegeven, er zijn gevallen waarbij de man of vrouw het echt niet opmerkt of het niet wil opmerken. Maar dat is, voor zover ik weet, alleen bij hen die emotioneel of psychisch beschadigd zijn. Sommige mensen zitten zo vast in zichzelf, dat ze zonder goede hulp dat punt niet meer kunnen bereiken waar ze interesse hebben voor de noden van de ander. Maar in de meeste gevallen, wordt het echt wel gezien.

Geluk
En hoe zit dat nou met dat gezamenlijke doelen stellen? Wat ontbreekt daar in? Wederom: Jezus. Wat dit pastoraat zegt is dat je jouw geluk afhankelijk mag laten zijn van een goede relatie met je man of vrouw. In dit advies ontbreekt Jezus. Want jouw man of vrouw kan jou nooit volledig gelukkig maken. Die last mag je niet op de ander leggen. De Enige persoon die je wel volledig gelukkig kan maken is Jezus. Je kunt je voor je geluk helemaal door Hem laten vullen.

Nieuwe invulling
Als jij vol bent van Zijn liefde, dan interesseert het jou weinig meer of jij en je man of vrouw een gezamenlijk doel hebben of niet. Dan heb je zelf een nieuw doel gekregen. Dat is de liefde van Jezus laten zien aan de mensen. Aan hen die je liefhebben en hen die je haten. Dus wanneer je niks meer gemeen hebt met je man of vrouw, dan is dat de aangewezen persoon om Jezus’ liefde aan te laten zien. Je huwelijk krijgt dan een heel nieuwe invulling en je kunt gelukkig worden ondanks de gebreken.

Zoeken
Gods wegen gaan dus boven onze wegen, en Zijn adviezen boven die van ons. Zijn oplossingen hebben een blijvend effect. Zijn oplossing is: Jezus. Als je Zijn onvoorwaardelijke liefde niet kent, ga die dan zoeken. Dat is het beste ingrediënt voor een hemels huwelijk.

Tekst: Rineke Peterson