Vragen over het huwelijk in de Bijbel

0
388
Tijdens een studie over “het huwelijk” werd mij de vraag gesteld: ” Wat is een voorbeeld van een goed, monogaam, huwelijk van een in de bijbel genoemd echtpaar?” Ik kwam niet veel verder dan wat gestamel over Jozef en Maria, Zacharias en Elisabeth (alhoewel er wel wat aan hun communicatie ontbrak), misschien Amram en Jochebed, Boas en Ruth, maar het zijn allemaal huwelijken waar we niet zoveel van weten. Helpen jullie me eens.

Door Simon van Groningen op de site yoo.rs

We preken voortdurend over modellen. Abraham, Mozes, Gideon, David, allemaal mensen met gebreken, maar ook geloofshelden. Ik vraag niet om een modelhuwelijk, maar om een gewoon huwelijk waarin mensen monogaam trouw zijn en samen hun problemen oplossen en samen hun weg net God gaan. Wie kent zulke voorbeelden uit de Bijbel.

Dat is best een lastige vraag die je stelt. Monogamie vindt je in het OT weinig terug omdat dit toen niet gebruikelijk was. Heel veel mannen hadden meerdere vrouwen. En daarbij lees je niet veel over de dagelijkse gang van zaken binnen een huwelijk, maar wel over de hoogte en/of dieptepunten. Dat geeft geen genuanceerd beeld. Ik vind zelf Elkana en Hanna een mooi stel. Elkana hield van zijn vrouw en liet dat op zijn manier ook zien. Hij gaf Hanna veel ruimte om haar eigen beslissingen te nemen en respecteerde die. Tegelijk kun je je afvragen waarom hij het treiteren van Peninna liet gebeuren. Ik denk dat alle mensen die je zelf al noemt met zowel hoogte als dieptepunten beschreven staan in de bijbel, misschien moet je daar nog eens naar kijken?

Ja, Elkana en Hanna vind ik ook een mooi stel. Lastig is natuurlijk dat ook dat weer niet monogaam is, Waar is een beetje mee zit is dat we (ik?) dikwijls een heel hoge huwelijksmoraal voorhouden aan onze jongeren op basis van hedendaagse culturele verworvenheden: gelijkwaardigheid man en vrouw, monogamie, levensvervulling meer dan kinderen krijgen, en we deze moraal ook steeds weer gronden op de Bijbel. Oscar Lohuis schreef er weer een mooi boekje over. Wachten met seks tot het huwelijk. Goed boekje, aanbeveling voor onze (klein)kinderen en a.s. echtparen. Maar ook daar blijft die vraag van mij overeind. Er zijn weinig tot geen Bijbelse voorbeelden van een goed monogaam huwelijk. Ook de verhouding man/vrouw in de Bijbel en vooral in het OT is heel anders dan de hedendaagse moraal. Wat is nu de grondslag van onze moraal. De scheppingsorde vind ik een goed uitgangspunt. Daar kan je heel principieel over zijn en preken. Doe ik ook. Maar ook daar moet, als je uitgaat van de historiciteit van Genesis, al snel een heleboel anders zijn gegaan dan vandaag. Polygamie, huwen met zus/broer etc. moet aan de orde van de dag geweest zijn. Ook in de Thora vind je geen aanwijzingen voor monogamie, integendeel. Je mag/moet een slavin tot vrouw nemen. Mag haar wegzenden als ze niet voldoet. Een slaaf die gehuwd is moet je alleen wegzenden, behalve als hij “zijn oor laat doorboren” en bij zijn meester blijft. Anders is hij “zijn” vrouw kwijt. Eerlijk lezen wat er echt staat maakt het dikwijls niet makkelijker, maar het zijn wel vragen waar jongeren mee komen. Zeker in aanraking met de Islam, waar deze oude regels in heel andere en blijvende vorm zijn overgeleverd