‘Geloof en wetenschap: valse tegenstelling’

0
329
Geloof tegenover wetenschap uitspelen, leidt tot een valse tegenstelling. Dat zei Kim ter Berghe in december 2017 in Het Zoeklicht. “Wat de wetenschap aan kan tonen is zeker waar. Maar dat betekent niet automatisch dat wij de volledige waarheid kunnen vangen in experimenten, of dat er niets is buiten wat we kunnen waarnemen.”

Dat wetenschap God niet kan vervangen, is duidelijk gebleken, zegt zij. Jarenlang ging men er vanuit dat religie had afgedaan, maar wereldwijd neemt die toe. “Vooral de christelijke kerk groeit al decennialang met miljoenen per jaar, vaak tegen de verdrukking in. Ook andere religies zijn bepaald niet op sterven na dood.” De islam werkt hard aan vergroten van haar invloed en boeddhisme, hindoeïsme en sikhisme zijn bepalend voor het wereldbeeld van honderden miljoenen Aziaten.

De mensheid neemt geen genoegen met het idee dat religie door de realiteit is ingehaald. Vriendelijker klinkt weliswaar dat ieder maar zijn eigen waarheid moet hebben, waarmee religie een persoonlijke voorkeur wordt. “Maar ten diepste is dat niet anders dan het materialistische, wetenschappelijke wereldbeeld. Want weer wordt wat waarheid is ondergeschikt gemaakt aan mensen. Het maakt de waarheid klein, als iets wat wij (…) zelf bedenken. En het wordt klein gehouden, want een waarheid die voor iedereen geldt, is politiek niet correct. Daar krijg je gedoe van en is dus niet gewenst”, schrijft Ter Berghe.

Christenen geloven in een waarheid buiten zichzelf. “Niet in een die wij bedenken, maar een die ons heeft bedacht.” En zo’n waarheid laat geen plaats voor een andere waarheid of alternatieve feiten.

“Dat is geen waarheid die met wetenschappelijke experimenten is aan te tonen. Net zoals ik niet wetenschappelijk kan aantonen dat de man met wie ik getrouw ben integer en zorgzaam is. Maar ik geloof het, omdat ik hem ken en heb gezien hoe hij met mensen omgaat en gehoord heb hoe hij spreekt over zichzelf en anderen.”

Wat Jezus over Zichzelf zei, zoals ooggetuigen dat opschreven, komt niet overeen met wat Mohammed 500 jaar later over Hem vertelde. “Het politiek-correcte denken is dat beide geloven ‘even waar’ zijn. Maar dat is onmogelijk. Als twee tegenovergestelde overtuigingen ‘even waar’ zijn, dan betekent het automatisch dat ze allebei dus niet waar zijn en dus niet waard om in te geloven. Maar als één van beide wel waar is, dan is het van het grootste belang om die waarheid te leren kennen. Anders zou je je hele leven in een leugen kunnen geloven en uiteindelijk bedrogen uitkomen.”