Vaccinatiegraad onder volwassenen daalt

0
375
Inenting is een regelmatig terugkerend onderwerp in het nieuws. Het meest actueel is de uitbraak van mazelen op allerlei plaatsen in de wereld. Vaccinatie is echter niet alleen voor baby’s en kinderen: de helft van alle vaccins wordt namelijk aan volwassenen gegeven, zoals de griepprik, de pneumokokkenprik tegen longontsteking en de prik tegen gordelroos.

Door Henk van der Wijngaard

De vaccinatiegraad onder volwassenen daalt echter zorgwekkend en dat vraagt om actie. Daarom hebben de ouderenbonden Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), lid van de vaccinatiealliantie, het initiatief genomen om samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse Influenza Stichting en een aantal andere organisaties, te bewaken dat er voldoende aandacht blijft voor vaccinatie van volwassenen.

De cijfers spreken voor zich daar vaccinatiegraad voor de risico tegen griep de afgelopen jaren gedaald van 77% naar 50%. Vorig jaar waren er 900.000 griepgevallen, resulterend in opnamestops bij de helft van alle ziekenhuizen. Honderdduizenden mensen liepen onnodig risico. De 18 weken durende griepepidemie in de winter van 2017-2018 leidde tot 9500 sterfgevallen. Ook de pneumokokkenvaccinatie tegen longontsteking staat op de planning maar is nog zeker geen feit. Een snelle introductie wordt belemmerd door discussies over budgetten en uitvoering.

De gezondheidsraad heeft op 28 februari 2018 een advies uitgebracht om ouderen vanaf 60 jaar te vaccineren tegen pneumokokken. De vaccinatie beschermt tegen 23 veel voorkomende typen pneumokokken. Hiermee wordt niet alle ziekte door pneumokokken uitgebannen, maar kan wel een groot aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorkomen worden. De vaccinatie zou iedere vijf jaar herhaald moeten worden tot een leeftijd van 75 jaar. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat hier positief tegenover en beslist medio dit jaar of hij dit advies overneemt en hoe dit zal worden uitgevoerd.

De bonden geven het advies geven om het nieuws, wat vaccinatie betreft goed in de gaten te houden. Het gaat immers om uw eigen gezondheid.