Volgen

0
327
Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel. Jeremia 6:16a

Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. Matthéüs 4:19

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen,
maar hij zal het licht des levens hebben. Johannes 8:12

En verder: Exodus 23:2, Leviticus 18:4, Deuteronomium 5:1, Ruth 1:16,17, Psalm 1:1-3, Jesaja 2:5, Micha 6:3 Matthéüs 16:24,25, Johannes 10:4,5.