Geboden

0
297
Wie het woord veracht, moet het ontgelden; maar wie het gebod vreest, hem zal vergolden worden. Spreuken 13:13

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Johannes 14:15-17

En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. 1 Johannes 3:23,24

En verder: Numeri 24:13, Deuteronomium 4:2, Deuteronomium 30:16, Deuteronomium 32:46, Johannes 15:12, 1 Timótheüs 1:5.