Baptisten Seminarium start jaar met studiedag over doop

0
142

Een studiedag over de doop in relatie tot de kerk. Daarmee opent het Baptisten Seminarium in Amsterdam op vrijdag 2 september het nieuwe studiejaar. Studenten, voorgangers en predikanten vanuit een brede kerkelijke achterban worden uitgenodigd van de partij te zijn.

Jos Colijn en Henk Bakker zullen de theologie achter respectievelijk de kinderdoop en de geloofsdoop toelichten vanuit de vraag: wat staat er eigenlijk op het spel? Teun van der Leer sluit de dag af met een college over de baptisten-dooppraktijk in het licht van de verbondenheid met andere kerken.

Het interkerkelijk gesprek rondom de kinderdoop en de geloofsdoop lijkt opnieuw actueel: de krimp van het kerkelijk erf in Nederland leidt tot onderlinge toenadering tussen christenen vanuit allerlei achtergronden. Niet zelden komen daardoor verschillende doopopvattingen met elkaar in conflict of worden ze juist sterk gerelativeerd.

Mark de Jager, predikant te Dwingeloo en jonge theoloog des vaderlands in 2020, pleitte daarom in het Nederlands Dagblad van 7 juli voor “een breed gesprek tussen kerken over een (tweede) doop”.

De studiedag duurt van 13.30 tot 17.30 uur, gevolgd door een maaltijd. Om 19.30 uur volgt een bredere bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het nieuwe collegejaar. De studiedag wordt gehouden in het Baptist House, Postjesweg 150 in Amsterdam. Meer informatie en aanmelden op de uniebaptisten-website.

Foto: Pixabay/Andrej Goncharov