TUA-symposium: hoe beïnvloedt Gods missie de kerkagenda?

0
203

Wat is Gods missie en hoe kan die vandaag de kerkelijke agenda’s beïnvloeden? Die vragen komen aan de orde in een symposium van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Aanleiding voor ‘Gods missie – onze agenda?’ op 14 juni is het promotieonderzoek van dr. Jan van ’t Spijker over de Missio Dei.

Van ’t Spijker promoveerde vorig jaar op de studie To Participate in God’s Mission. Looking for an ecclesial structure to be a witnessing church today (Deelnemen in Gods missie. Zoeken naar een kerkelijke structuur om vandaag een getuigende kerk te zijn). God zélf is bezig in zijn zendingsbeweging de wereld te bereiken. Hij doet dat met inschakeling van zijn kerk. Van ’t Spijker schetst hoe deze Missio Dei in de afgelopen zeventig jaar steeds centraler is komen te staan en welke gevolgen dat heeft voor het denken over kerk-zijn.

“Dat begint ermee dat we heel ons kerkelijk leven vanuit de Missio Dei opnieuw doordenken”, aldus de TUA. “Dat betekent bijvoorbeeld dat we onze kerkorde opnieuw tegen het licht moeten houden om te zien of al onze regelingen wel dienstbaar zijn aan de groei van Gods koninkrijk in deze wereld.”

“Het betekent ook dat we als kerken kritisch moeten kijken naar de agenda van onze kerkelijke vergaderingen. Staan de dingen die wij op de agenda zetten ook daadwerkelijk op Gods agenda? Ook moeten we als kerken opnieuw nadenken over hoe we naar ambten kijken. In de huidige situatie zijn deze met name intern gericht, maar een open oog voor Gods koninkrijk betekent dat ook hier een verschuiving optreedt.”

Serieus nemen
Van ’t Spijker geeft meer voorbeelden van aspecten van het kerkelijk leven die opnieuw doordacht moeten worden “als we de overtuiging dat God handelt in de wereld serieus nemen. We hebben dus huiswerk te doen.”

De TUA wil in samenwerking met Deputaten Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken tijdens het symposium aan de hand van verschillende bijdragen zicht krijgen op een kerk die werkelijk dienstbaar is aan Gods missie en wat dat betekent voor de inzet van mensen en middelen, opleiding en toerusting.

Meer informatie over het programma, de sprekers en aanmelden op de website van de TUA.