Ranglijst Open Doors leidt tot Kamervragen voor minister Hoekstra

0
178

Vijf fracties in de Tweede Kamer vragen minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) op te komen voor vervolgde christenen wereldwijd. Ze stellen hem 26 vragen naar aanleiding van de nieuwe Ranglijst Christenvervolging van Open Doors.

Don Ceder (ChristenUnie) vraagt – mede namens CDA, JA21, SGP en fractie Pieter Omtzigt – aan Hoekstra zich daarover tegen verantwoordelijke overheden uit te spreken. “Het is indringend om te lezen in welke schrijnende situaties christenen wereldwijd verkeren. Ik wil dat Nederland voor hen opkomt. Het coalitieakkoord noemt christenvervolging nadrukkelijk en ik reken op de nieuwe minister om hier prioriteit aan te geven.”

De minister krijgt op drie A4’tjes een lijst met 26 vragen voorgelegd. De ondertekenende Kamerleden hebben speciale aandacht voor Afghanistan, het land dat de nieuwe ranglijst aanvoert. Ze vragen onder andere of de minister eraan kan bijdragen dat Afghaanse christenen als vluchteling en vluchtelingen uit andere minderheidsgroepen gelijk worden behandeld in vluchtelingenkampen in de grensgebieden met buurlanden van Afghanistan.

Ook spreken de Kamerleden hun bezorgdheid uit dat de snelle machtsovername van de taliban een impuls gaf aan jihadistische groepen in andere landen zoals Pakistan, Indonesië en sub- Sahara Afrika. Ze vragen de bewindsman hoe hij regeringen van deze landen hierop denkt aan te spreken. Een reactie namens de minister is over enkele te verwachten.

De vragen zijn te vinden (download) via de website van de Tweede Kamer.

Foto: minister Hoekstra. © Roel Wijnants