Coalitie in de maak tegen westers ‘seksueel kolonialisme’

0
268

De Transatlantic Christian Council (TCC/CCI, Transatlantische christelijke raad) werkt aan het opzetten van een internationale coalitie om EU-gestuurde ideeën over abortus en seksueel onderwijs aan niet EU-landen op te leggen, tegen te gaan.

Het gaat om zogenaamde buiten mandaat ingebrachte teksten, die abortus en alomvattend seksueel onderwijs propageren in een twintig jaar bindend handelsverdrag tussen de EU en de 79 ACP-landen (ACP: Afrika/Caribisch gebied/Pacific: Stille Zuidzee).

Een TCC-consultant in Addis Abeba (Ethiopië) is bijvoorbeeld bezig een netwerk op te bouwen bij de daar gevestigde Afrikaanse Unie om zich in te zetten voor de thema’s leven, gezin en vrijheid. “Maar ook juist met steun uit Afrikaanse landen de genderideologie te weren uit internationale verdragen”, zo schrijft TCC-bestuurder Henk Jan van Schothorst.

TCC/CCI is een non-profit organisatie die internationaal netwerkt met christenen die betrokken zijn bij overheidsbeleid. Ze beïnvloedt beleid vanuit een christelijk perspectief. Ze spreekt bijvoorbeeld in bij internationale organisaties als de VN, EU en OVSE om wereldwijd op te komen voor een christelijk geluid met extra nadruk op thema’ s als leven, gezin en vrijheid (van godsdienst en onderwijs).

Zo sprak de TCC/CCI-consulent eerder dit jaar bij de VN in New York een nee uit tegen het seksuele kolonialisme, opgedrongen door veelal westerse landen, waar het ook navolging kreeg. Het ging daarbij over de toekomstige rol en organisatie van de Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling (CPD).

Dwingende aandacht

“Kwesties als (het gebruik en de liberale interpretaties van) Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten, alomvattende seksuele voorlichting, het huwelijk en andere vormen van non-consensueel beleid, die de bijna dwingende, aandacht hebben van een deel van de CPD-lidstaten, behoren in wezen tot het domein van de nationale wetgeving”, vindt de organisatie.

Ze ziet echter dat het CPD probeert om “op VN-niveau deze zaken via stemming voor elkaar te krijgen, in plaats van consensus te bereiken. Door veelal westerse VN-lidstaten en liberale NGO’s worden hierdoor nieuwe normen over controversiële, internationaal niet-overeengekomen teksten opgedrongen aan ontwikkelingslanden.”

En daarvoor is nogal wat geld beschikbaar. Tijdens het  Generation Equality Forum in Parijs, waar ook TCC geregistreerd was werd bekend dat landen en organisaties 40 miljard dollar beschikbaar hebben gesteld “voor een onomkeerbare versnelling van een wereldwijd uitgerolde gender agenda” in de komende vijf jaar.

(foto Pixabay/Edgar Winkler)