Zijn Aanwezigheid leren herkennen

0
250

In de Evangeliën staan veel beschrijvingen over hoe de Here Jezus na Zijn opwekking onder de gelovigen Aanwezig was, is en zal zijn tot de voleindiging van de wereld. Emeritus dominee De Graaff heeft enkele daarvan samengebracht en uitgewerkt in een bundel. Hoe deed hij dat?

De Here Jezus is in de hemel, niet op aarde. Als Hij dan onder de gelovigen Aanwezig is, dan is dat verborgen en onzichtbaar. Die Aanwezigheid zou een bron van vreugde zijn, maar dat incognito-zijn maakt omgang met Hem logischerwijs ongemakkelijk. Hij werkt immers via Gods Geest en niet met een fysiek lichaam.

Boekanalyse
Dit is een boek met pastoraal getinte Bijbeloverdenkingen over twee aspecten; vreugde en controle. Het zijn praktische handreikingen voor de omgang met Hem. De Graaff stelt gespecialiseerd te zijn in pastoraat voor gemeenteleden. Hij volgt een pastoraal-theologische benadering van de menselijke levensloop. Na een Voorwoord past Hij dat toe in 10 hoofdstukken gevolgd door een Slotbeschouwing, dat zou tonen hoe de Here Jezus omgaat met de wereldwijde Kerk. De meeste meditaties gaan over Lukas 24 en Johannes 20-21.

Bij de meditaties zijn Liedteksten en soms Psalmen, gebeden of gedichten opgenomen. Elk hoofdstuk sluit af met Aanzetten tot overdenking en gesprek. Het boek is uitgevoerd in vierkant zakformaat. De Verantwoording geeft dit voor de gebruikte citaten en artikelen. Bijbeltekst citaten zijn ontleend van de Herziene Statenvertaling (HSV).

Omgang met de Here Jezus
Natuurlijk zijn er serieuze vragen te stellen over het contrast tussen de Aanwezigheid van de Heer ten opzichte van pijn, kwaad en leed in de wereld en de Kerkverlating. Daarom zouden overdenkingen inzicht moeten geven hoe Hij met Kerk en gelovigen omgaat, zodat innerlijke ontvankelijkheid verdiept kan worden. Zo kan het vreugdevoller worden om onder Zijn hoede te leven en in het uitzien naar de ontmoeting met Hem na de dood. De Bijbel zou ook de gelovige met zichzelf laten confronteren, want het zou op realistische wijze tonen hoe (gelovige) mensen denken en doen (ten goede en ten kwade). Hij zou er allemaal bij betrokken zijn.

Evaluatie
Dit is een interessant en inspirerend boek met overdenkingen die soms best diep gaan of wetenswaardigheden bevatten. Toch is dit boek ook traditioneel gericht, zo zou Petrus Gods onderherder zijn net als een dominee en heeft het een te positieve toon. Zo verwacht de auteur een blijvend bestaan van de Kerk. Maar hij schrijft ook over geloofsstrijd, wat realistische mensenkennis toont.

Dit boek heeft geen zoekregister. Ook is het jammer dat persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden met betrekking tot God in dit boek niet met een hoofdletter beginnen. De hulp die dat biedt wordt dus niet benut. Verder komen de typische, merkwaardige, onzinnige vergelijkingen van een dominee naar voren. Zo zouden de windsels in het graf van de Here Jezus als de cocon van een vlinder zijn!? Dit boek wordt aangeraden.


Graaff, H.G. de, ‘Verborgene Die bij ons zijt’, Meditaties over het leven onder Jezus’ hoede. 2021, KokBoekencentrum, Utrecht, 125 pagina’s, € 8,99, ISBN: 9789043535908.