Irene Blom nieuwe voorzitter Raad van Bestuur De Hoop

0
243

Irene Blom wordt op 1 september voorzitter van de Raad van Bestuur van concern De Hoop. Ze krijgt daarmee de leiding over De Hoop ggz, Werkvisie De Hoop, Chris en Voorkom! en De Brug in Katwijk.

Blom volgt Jaap de Gruijter op, die naar ASVZ vertrok, een organisatie die mogelijkheden zoekt voor mensen met een verstandelijke beperking. Irene Blom is sinds december 2017 lid van het directieteam van De Hoop als directeur Behandelzaken. Vorig jaar trad ze toe tot de RvB. Ze heeft een ruime ervaring als klinisch psycholoog in diverse instellingen.

In een reactie spreekt Blom van grote uitdagingen en bijzondere kansen. “Ik hoop van harte bij te dragen aan het op koers houden van de organisatie in alle dynamiek van de ggz en de omliggende wereld. De Hoop ggz heeft als identiteitsgebonden ggz-organisatie een uniek zorgaanbod dat het waard is om aan zoveel mogelijk cliënten beschikbaar te stellen, nu en in de toekomst.”

De Hoop ggz is een christelijke ggz-instelling en helpt op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen in een liefdevolle omgeving.