Anne van der Bijl was niet alleen een helper, maar ook een ziener

0
142

De dinsdag overleden Anne van der Bijl (94) was niet alleen bijbelsmokkelaar en grondlegger van Open Doors, waarmee hij de wereldwijd vervolgde kerk als het ware een gezicht gaf. Hij had ook een duidelijk profetische ‘ader’.

Al in de jaren 80 van de vorige eeuw sprak hij bijvoorbeeld uit dat ‘als wij niet naar de islam toe gaan, dan de islam naar ons zal toe komen’. Zijn visie reikte veelal verder dan waar anderen dachten dat er grenzen waren. Het idee van gesloten landen was aan hem niet besteed.

Het geeft aan dat hij niet alleen de vervolgde kerk ondersteunde, maar ook een zendingshart had. Samen met onder anderen Corrie ten Boom behoorde hij tot de supporters van een groep jongelui die in de jaren 70 de Nederlandse tak van Youth With A Mission (Jeugd met een Opdracht) oprichtten.

Toen in de jaren 90 in Algerije het extreem-islamitische FIS dood en verderf zaaide, bezocht hij de hoofdstad Algiers en constateerde er opwekking. Of het daar niet gevaarlijk was? “Nou, en als ze je de keel al afsnijden, wat dan nog? De beste reclame voor jouw organisatie!” Die woorden gaven vooral uiting aan zijn pioniersgeest: daar zijn, waar anderen niet (durven te) komen, maar waarvan hij wist dat hij er moest zijn.

Biografie
Van der Bijl – internationaal bekend als Brother Andrew – maakte vooral naam als God’s Smuggler (Gods smokkelaar) door zijn grootschalige bijbelsmokkel naar landen achter het IJzeren Gordijn. God’s Smuggler was ook de titel van de in 1967 verschenen autobiografie over zijn reizen vanaf midden jaren 50, na de dood van Sovjet-dictator Stalin.

Het boek werd een internationale bestseller, maar op verzoek van Van der Bijl nooit in het Nederlands uitgegeven. “Ik hoef niet op een voetstuk te worden geplaatst, ik ben maar een gewone man”, zei hij daarover. Mogelijk is nu voor Open Doors het moment gekomen om alsnog een Nederlandse uitgave te overwegen.

Van der Bijl schreef nog diverse anderen boeken, waaronder De ethiek van het smokkelen, De Roeping en Geheime Gelovigen. Van de eerste zestien titels die hij schreef werden ruim 10 miljoen exemplaren verkocht in meer dan 35 talen.

Op onder andere de website van Open Doors wordt uitgebreid stilgestaan bij de dood van Anne van der Bijl.

Foto © Renske Meinema