Arabische wereld domineert nieuwe ‘ranglijst onbereikten’

0
174

Afghanistan voert ook de nieuwe ranglijst onbereikten aan, die internet-zendingsorganisatie GlobalRize heeft uitgebracht. Het land heeft ook al de twijfelachtiger eer nummer één te zijn op de ranglijst christenvervolging van Open Doors. 

Op de ranglijst onbereikten staan de zestien landen waar minder dan 1 procent van de bevolking christen is. Deze landen hebben samen meer dan 600 miljoen inwoners. Ongeveer een kwart van hen spreekt Arabisch, een kwart Bengaals, een kwart Turks of Farsi, en een kwart spreekt een kleinere taal.

De twee landen waar het percentage christenen het laagst is, zijn Afghanistan en Somalië, waar slechts 0,02 procent van de bevolking christen is. Vrijwel alle landen op de lijst zijn islamitisch. De enige uitzondering is Noord-Korea, op de tiende plaats.

De lijst wordt gedomineerd door de Arabische wereld: acht van de zestien landen op de lijst zijn Arabisch. In al deze – islamitische – landen is een grote christelijke aanwezigheid geweest, maar in de loop van de geschiedenis is die steeds verder teruggedrongen. Dat proces zet zich nog steeds voort. Zo staat Irak op de lijst met een bevolking die voor 0,4 procent christelijk is. Dat was in 2010 nog 1,6 procent.

Er zouden nog meer Arabische landen op de lijst staan als alleen naar de lokale bevolking gekeken werd. Enkele landen, zoals Saoedi-Arabië, hebben een relatief hoog percentage christenen door grote aantallen buitenlanders die er permanent wonen. Tegelijkertijd is de Arabische bevolking vrijwel zonder uitzondering moslim.

Grote problemen
Opvallend aan de lijst met onbereikte landen is dat er veel landen op staan met grote problemen. Bij de top-3 van de lijst is dat heel duidelijk. Afghanistan heeft het afgelopen jaar weer een Talibanregime gekregen. Somalië is berucht als een land waar al lange tijd geen effectieve overheid is, waardoor het land in een status van wetteloosheid verkeert. En in Jemen is al jaren een burgeroorlog gaande, die tot nu toe bijna 400.000 doden heeft gekost. Alle landen in de top-5 (naast de genoemde drie ook Libië en Noord-Korea) komen ook voor op de ranglijst christenvervolging.

Achttien Nederlandse organisaties hebben de coalitie #NoChoice gevormd, waarin zij zich inzetten om de onbereikten het evangelie te vertellen.

In 2021 bracht GlobalRize de ranglijst minst bereikten uit. Die ranglijst ging uit van absolute aantallen onbereikten. Daarop stond India op de eerste plaats. Dit jaar wordt vanuit een andere invalshoek ‘gemeten’, aan de hand van het percentage christenen per land. GlobalRize is in verschillende landen betrokken bij het opzetten van nationale databases die onbereikte gebieden zo goed mogelijk in kaart brengen.

Ook de website van het Joshua Project geeft veel informatie over dit onderwerp.