Bible League: Project Filippus ook in Nederland opzetten

0
160

Het Project Filippus is de kern van het werk van Bible League. Maar, “wist je dat je ook zelf een Project Filippus kunt starten”, vraagt Aida Lasschuit de lezers van de jongste nieuwsbrief van de organisatie. “Dat is niet iets voor alleen maar in andere landen, dat kan ook hier in Nederland.”

“Wij zijn allemaal geroepen om het licht te zijn in de wereld, Gods goedheid te laten zien en over Hem te vertellen. Juist aan de (eenzame) mensen die Jezus het hardst nodig hebben, maar het zelf nog niet weten”, aldus Lasschuit.

Bible League Nederland ondersteunt wereldwijd lokale, hulpbehoevende kerken door te voorzien in Bijbels, studiemateriaal en training, die mensen onderwijzen in het volgen van Jezus. Dat begint met het begrijpen van Gods Woord, precies datgene waarmee in Handelingen 8 de reiziger uit Ethiopië worstelde.

Tegen Filippus zegt hij: “Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst?’’ Project Filippus traint Bijbelstudieleiders die anderen uitnodigen om samen het Woord van God te bestuderen. Elke deelnemer krijgt vervolgens een eigen Bijbel en wordt aangemoedigd om zich aan te sluiten bij een lokale kerk.

Twee studies
Binnen Project Filippus zijn twee soorten Bijbelstudie: een gericht op evangelisatie en een gericht op discipelschap. De studies zijn geschreven in de lokale taal en naar de lokale cultuur. Daardoor zijn ze studies toegankelijk voor iedereen. De boekjes die gebruikt worden zijn: Het Evangelie volgens Johannes (over evangelisatie, de enige, echte God en het verzoenende offer van Jezus Christus) en Op weg naar het doel (over het leven als een volgeling van Jezus Christus).

Wie geïnteresseerd is, kan getraind worden tot een Filippus (een Bijbelstudieleider). De website van Bible League vertelt er meer over.