ChristenUnie: trek met kerken op bij huisvesting statushouders

0
178

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers roept zijn achterban en lokale vertegenwoordigers van zijn partij op om samen met kerken en vrijwilligersorganisaties werk te maken van de huisvesting van statushouders.

Hij ondersteunt daarmee de Protestantse Kerken in Nederland (PKN), die willen dat kerken en kerkleden meezoeken naar ruimten waarin zij (tijdelijk) opgevangen kunnen worden. Segers deed die oproep op het congres van zijn partij, dat zaterdag in Zwolle werd gehouden.

Segers vindt dat lokale overheden en kerken de handen ineen moeten slaan om dat tot een succes te kunnen maken. “Als samenleving staan we voor een grote uitdaging om mensen die omwille van hun veiligheid hierheen zijn gekomen, ook daadwerkelijk onderdak te bieden. Vanuit die samenleving komen initiatieven om daaraan bij te dragen. De overheid moet zich dan een bondgenoot tonen.”

Startpunt
Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie van de PKN, over de oproep aan de kerken: “Wat kunnen we doen? Hebben we ruimten die geschikt zijn om statushouders op te vangen? Zijn er kerkleden die onderdak kunnen bieden? Maar dat is het startpunt, niet het eindpunt. Lokale overheden moeten faciliteren, ondersteunen en begeleiden om dit tot een succes te kunnen maken.”

Hij wijst daarmee op een algemeen, nijpend probleem in Nederland, dat onder andere asielzoekers treft. Er leven momenteel ongeveer 13.000 statushouders in Nederlandse asielzoekerscentra. Zij hebben hun asielprocedure afgerond en recht op verblijf in Nederland, maar kunnen niet aan woonruimte komen. Wanneer dat wél zou lukken, komt er in de azc’s ruimte vrij om asielzoekers op te vangen.

Foto: Pixabay/Miguel Á. Padriñán