Praktisch handboek voor Israëlreis

0
279

Het Land Israël bezoeken kan op meerdere manier. De meeste mensen gaan als toeristen die zich vaak als trofeeënjagers gedragen. Gelovigen zouden er echter voor kunnen kiezen om het bezoek een spirituele ervaring te laten zijn. Op zulke reizigers richt de reiswijzer ‘Ontdekkingen in Israël’ van het Centrum voor Israëlstudies zich. Hoe is dat opgezet?

Boekanalyse
Dit is geen algemene of gewone reisgids, maar een hulp om wijzer te worden van het bezoek aan het beloofde Land en diens bewoners. Het is bedoelt om de reiziger het Land beter te leren kennen en om bijzondere impact op de reiziger en diens geloof te geven.

Maar dit boek gaat niet alleen over het ter plekke zijn, maar ook over de voorbereiding op het bezoek en over de evaluatie ervan. Het poogt te helpen om van het bezoek een ontdekkingstocht te maken.

Dit boek is geschreven door drie verschillende auteurs die betrokken waren bij Joods-christelijke ontmoetingen in Israël. Per hoofdstuk is aangegeven wie wat heeft geschreven. Kees Jan Rodenburg heeft het meeste bijgedragen.

Na een Voorwoord en een Inleiding volgen drie delen (Voorbereiding, In Israël en Terug naar huis). Het Voorbereidingsdeel behandelt zes thema’s en heeft een praktisch gedeelte. In het tweede deel worden vier onderdelen van het beloofde Land behandeld (Zuid, Noord, Jeruzalem en Midden). De meeste aandacht gaat naar het onderdeel Jeruzalem.

Voetnoten geven broninformatie en soms diepte-info. Het boek sluit af met zoekregisters van namen & begrippen en Bijbelteksten. Bijbelcitaten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). In dit boek staan QR-codes en wordt ondersteund met een speciale website voor achtergrondinfo.

Individuele of groepsreis
In dit boek wordt geadviseerd om Israël individueel te bezoeken. Maar zo’n individuele reis vereist meer en daartoe is dit boek vooral bedoeld. Een Israëlreis kan namelijk verwarring geven en nieuwe vragen. In het boek is ook aandacht voor groepsreizen.

Evaluatie
Dit is een praktische reiswijzer met mooie foto’s en veel ruimte om notities te maken, bedoeld om een bezoek aan het beloofde Land op de reiziger te laten inwerken. Maar het voldoet niet aan de voorwaarden van een reisgids.

In deze reiswijzer worden echter wel bijzondere plekken beschreven die vaak in gewone reisgidsen ontbreken. Het herhaalt dus niet, maar voegt toe. Daarom past deze reiswijzer dus naast gewone reisgidsen.

Af en toe wordt de lezer aangeraden om bepaalde zaken op te zoeken en te bekijken op de plaats van een bezienswaardigheid. Daarnaast worden allerlei overdenkingen voorgesteld.

In dit boek wordt de lezer aan het denken en doen gezet. De insteek is echter wel traditioneel protestants met diens hedendaagse karakteristieken (sociaalliberale oriëntatie). Toch is er oog voor afwijkende zaken, zoals voor de Messiaanse Beweging.

In dit boek ontbreekt echter een personalia over de auteurs, wordt de link van de ondersteunde website niet genoemd en zijn de bronvermeldingen nogal verouderd. Dit boek wordt aangeraden.


Brons, A., A. Groothedde en K.J. Rodenburg, Ontdekkingen in Israël. Reiswijzer voor Protestantse pelgrims. 2021, Centrum voor Israëlstudies, Ede, 242 pagina’s, € 9,50, ISBN: 9789082751406.