Mirjam Bikker tegen D66 over wet voltooid leven: Doe het niet!

0
203

“Ga deze weg niet op. Begin er niet aan.” Die oproep doet Tweede-Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie) doet aan D66 over het wetsvoorstel voltooid leven. Afgelopen week plaatste de Raad van State kritische kanttekeningen bij het voorstel. Eerder deed artsenorganisatie KNMG dat ook al.

De wet wil het ouderen op hoge leeftijd mogelijk maken om – door wat voor reden dan ook – op een zelfgekozen moment hun leven te beëindigen. Bikker: “De Raad van State is uiterst kritisch over de voltooid leven wet. Want de overheid moet altijd kwetsbare mensen beschermen. De groep mensen waarover het hier gaat is heel wisselend van samenstelling en onderzoek toont aan dat hun doodswens ook wisselt.”

“Heel vaak hangt de doodswens samen met omstandigheden zoals financiële zorgen, eenzaamheid of veel piekeren. Er is echt alle reden om heel veel werk te maken van het zorgen voor mensen die financieel kwetsbaar zijn. Er is echt alle reden om heel veel werk te maken van het bestrijden van eenzaamheid en werk te maken van betere zorg. Maar dit wetsvoorstel kiest een andere route, het laat de overheid hulp bieden bij zelfdoding door gezonde mensen.”

Veranderlijk
Het KNMG stelt dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat “het in veel gevallen gaat om kwetsbare ouderen die vaak lager opgeleid zijn en een zwakke sociaal economische positie hebben. De doodswens die deze mensen ervaren, is doorgaans ambivalent en veranderlijk. Ook gaat achter de doodswens vaak ingewikkelde problematiek schuil, zoals eenzaamheid, woonproblematiek en sociale isolatie. Soms gaat het om een eenvoudige huurschuld of andere financiële problemen.”

“Gevoelens van overbodigheid, het idee afgedankt te zijn door de maatschappij, of het gevoel anderen tot last te zijn: in de spreekkamer zien artsen regelmatig ouderen met dergelijke problemen. Artsen proberen iedere dag om deze patiënten verder te helpen. Maar zij kunnen dat niet alleen. Het is belangrijk dat er ook maatschappelijk gezien meer aandacht komt voor de problematiek van deze groep kwetsbare ouderen. Het eenvoudiger maken van hulp bij zelfdoding is echter niet de juiste oplossing.”

Foto: Pixabay/Sabine van Erp