Dagboek: Inspiratie vanuit Gods schepping

0
189

Veel mensen vinden inspiratie door de pracht van de schepping of werden erdoor aangezet om gedichten erover te schrijven. Filosofen hebben er zaken uit afgeleid en gelovigen zien er de Hand van God in. Cees Baan heeft voor elke dag van het jaar zulke teksten verzameld in het boek ‘Een schitterend meesterwerk’. Hoe deed hij dat?

Boekanalyse
Baan is journalist en was werkzaam voor diverse bekende bladen en blijkt een oecumenische insteek te hebben. Hij begeleidt tegenwoordig afscheidsdiensten. Hij verzamelde de mooiste quotes uit de omvangrijke christelijke traditie. Het is een reis geworden langs grote en kleine denkers. Nieuwe en oude inspiratie. Het is als aanzet bedoeld om mee te werken aan een mooiere wereld. Hij vindt ook dat de schepping meer liefde kan gebruiken.

Baan heeft per dag van het jaar ingedeeld in de maanden een tekst uitgezocht. Aan het einde van het boek heeft hij 52 vragen van de Schepper aan de lezer opgenomen. Deze zijn geënt op teksten uit het Bijbelboek Job. Het boek sluit af met ruimte voor de lezer om zelf gevonden citaten op te schrijven en in dit boek te bewaren.

Hij heeft teksten geselecteerd van bekende en onbekende schrijvers. Uitspraken van Nederlandse en buitenlandse staatsmensen, volksvertegenwoordigers, artiesten, zoals Elly & Rikkert, dichters, zoals André Troost, oude en nieuwere schrijvers, bekende Nederlanders, zoals Anne Frank, en filosofen.

Maar er zijn ook godsdienstige teksten van Bijbelse profeten en Bijbelteksten, zoals uit de Psalmen en apocriefe geschriften. Kerkvaders/leraren, zoals Calvijn, dominees en bijzondere Godsmannen, zoals Franciscus van Assisi, Anselm Grün, Billy Graham en rabbijnen en hun geschriften.

Ook is opvallend dat er een dominante aandacht is voor teksten van Rooms-katholieken. Zo is er een vaste rubriek Laudato Si met uitspraken van de huidige paus Franciscus. Toch is er eveneens geregeld aandacht voor bekende reformatoren, zoals Calvijn en Luther, en zelfs Oosters-orthodoxe patriarchen. Verder, Keltisch geloven volgens onder andere de Ierse bisschop Saint Patrick. Bijzonder om die zo bij elkaar te brengen.

Evaluatie
Een dagboek dat voor elke dag een tekst geeft om over na te denken of door geraakt te worden spreekt velen aan. Baan heeft een bijzondere melange van allerlei teksten verzameld die de lezer laat nadenken over de bijzonderheid van Gods schepping. Jammer genoeg wordt de schepping in dit boek op seculiere wijze vaak ‘natuur’ genoemd.

Wat opvalt, is dat de gekozen teksten niet of nauwelijks specifiek aandacht besteden aan de seizoenen. Soms lijkt bij de gekozen teksten daarmee zelfs helemaal geen rekening te zijn, want bij de maand maart staat een tekst over de herfst. Sommige teksten staan in het Oudhollands.

De ondertitel is niet helemaal juist. Het suggereert namelijk dat de lezer teksten krijgt voorgeschoteld die een beeld zouden geven over hoe de christenheid over de schepping denkt. Sommige teksten komen echter ook van niet-christenen. Dit boek wordt aanbevolen.


Baan, C., Een schitterend meesterwerk. Hoe het christendom kijkt naar de natuur. 365 keer inspiratie. 2022, KokBoekencentrum, Utrecht, 144 pagina’s, € 17,99, ISBN: 9789043538794.