Dagen en tijden in Eindtijdverband

0
435

God stelde tijden en dagen in, zodat gelovigen zich daarop kunnen richten en zaken kunnen plaatsen in de tijd. Maar wat zijn die tijden en dagen? Hoite Slagter bespreekt enkele ervan in het boekje ‘Belangrijke dagen in de Bijbel’ vanuit de focus op de Eindtijd. Hoe deed hij dat?

God heeft het leven op aarde ingedeeld in dagen. Hij stelde de lichten aan de hemel aan om dagen van elkaar te onderscheiden en ze vast te stellen (Gn 1:6). Door Zijn heilsdaden en heilsplan werden later speciale herdenkingsdagen door God ingesteld. Daarvan is Pésach (de Uittocht uit Egypte), dat christenen echter hoofdzakelijk interpreteren als Pasen (het lijden, sterven en de opwekking van de Here Jezus), het prominentst.

Boekanalyse
Slagter keek naar het onderwerp ‘dag’ in de Bijbel en vroeg zich af welke speciale dagen er zijn en in welke volgorde. Hij beschreef dat in zes hoofdstukken na een Inleiding, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de belangrijkste momenten in Gods plan (het werk van de Here Jezus) en de komende dag van Zijn terugkeer. Voetnoten geven achtergrondinformatie. Bijbelcitaten komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV).

Twee tijden/tijdperken
Slagter benadrukt dat tijden (perioden) in de Bijbel ook ‘dagen’ worden genoemd. Daaruit zou blijken dat voor God een ‘dag’ nogal eens staat voor een tijdperk (vele dagen) en niet slechts 24 uur. Volgens Slagter zijn er twee ‘dagen’ van belang: ‘het tijdperk van de mens’ en ‘het tijdperk van God’.

Paulus zou die in geestelijke zin respectievelijk de ‘dag’ van duisternis en de ‘dag’ van licht hebben genoemd. Tijdens het tijdperk van de mens hebben de mensen het voor het zeggen en in die periode zou er een streven zijn om de menselijke macht te maximaliseren. Vanuit Gods optiek zou het fout aflopen en daarom moet Hij ingrijpen en dat luidt het tijdperk van God in.

Evaluatie
Dit is een interessant en belangrijk boekje over de Eindtijd, maar de titel suggereert een veel bredere behandeling van het onderwerp godsdienstige ‘dag’. Daarnaast staan er in dit dunne boekje wel erg veel volledig uitgeschreven Bijbelteksten, wat de informatieve tekst van de auteur sterk reduceert. Opmerkelijk is wel dat hij stelt dat de christelijke kalender met diens feestdagen fundamentele momenten zijn in het geloofsleven.

Toen Israël als Verbondsnatie was geschapen werd echter Jom Kippoer ((Grote) Verzoendag) de belangrijkste godsdienstige dag van het jaar voor Gods volk. Opmerkelijk genoeg heeft deze dag geen aandacht van Slagter. Ook niet de overige Israëlitische feestdagen. Hem gaat het alleen om de hedendaagse christenen, de Here Jezus en vooral de Eindtijd.

Het wordt af en toe wat verwarrend als Slagter naast zijn twee dagen/tijdperken nog andere inlast, zoals ‘het jaar van welbehagen’, ‘de dag van het heil’ en ‘de dag van Gods wraak’. Ook stelt hij ‘de Handelingentijd’ vast, zonder dit concreet te bewijzen. Er is geen zoekregister of literatuurlijst. Dit boekje wordt aangeraden.


Slagter, H., Belangrijke dagen in de Bijbel. 2021, Everread, Wijk bij Duurstede, 64 pagina’s, € 5,65, ISBN: 9789066944459.