Zendingspionier Floyd McClung (75) in Kaapstad overleden

0
269

Na een ziekbed van circa vijf jaar is overleed afgelopen zaterdag in Kaapstad Floyd McClung (75). Hij kreeg in Nederland onder andere bekendheid als leider van Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Van zijn boekje Het Vaderhart van God gingen meer dan twee miljoen exemplaren over de toonbank.

Floyd en zijn vrouw Sally kwamen eind 1973 met hun dochtertje Misha in Amsterdam aan. In een oude hippiebus waren ze uit Afghanistan vertrokken. Daar hadden ze een aantal jaren doorgebracht tussen wereldreizigers, die op de ‘hippie trail’ verlichting zochten in het Oosten. Ze wilden naar het startpunt van die route om de jonge reizigers te ontmoeten voordat ze verder zouden trekken. Jeugd met een Opdracht, waarmee de McClungs eerder hadden samengewerkt, had hen aangeboden om de leiding over de prille basis daar op zich te nemen. De twee oude woonboten, onder de naam De Ark, zouden meer dan twintig jaar dienst doen als outreachcentrum onder hippies, drugsverslaafden en zoekenden.

In het voorjaar van 1975 verhuisden Floyd en Sally, met Misha en pasgeboren zoon Matthew, naar het Veluwse platteland om in Heerde het Heidebeek trainingscentrum op te richten in een voormalig sanatorium voor leprapatiënten. Vier jaar later namen Jeff en Romkje Fountain daar de leiding over, waarna de McClungs teruggingen naar Amsterdam om stedelijke bedieningen te beginnen op de Wallen. Overigens beschreef McClung deze belevenissen in zijn boek Werken voor God bij de duivel op de stoep.

Leidersconferentie

McClung initieerde ook een jaarlijkse leidersconferentie in Nederland in de jaren ’80, die tot wel 600 deelnemers trok uit een breed scala van evangelische en pinkstergemeenten en organisaties. De beweging propageerde eenheid, niet gebaseerd op doctrinaire overeenstemming, maar als zondaars voor het kruis. Ze was een van de oorsprongen van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk Nederland.

McClungs nalatenschap in Amsterdam omvat de aankoop van de gebouwen die nog steeds onderdak bieden aan JmeO-diensten in de stad: The Cleft, Samaritan’s Inn (het voormalige nationale hoofdkwartier van het Leger des Heils) en De Poort (een voormalig zeemanshuis). Mede op zijn initiatief begon JmeO in 1992 met de campagne 30 Dagen van Gebed voor de Moslimwereld tijdens de ramadan.

All Nations

In 1991 verhuisden Floyd en Sally in 1991 naar de Verenigde Staten, waar ze twee jaar later All Nations oprichtten, een internationaal netwerk voor leiderschapstraining en kerkstichting. Ze verlieten JmeO om zich aan te sluiten bij Metro Christian Fellowship in Kansas City, Missouri. Sinds 2006 woonden en werkten de McClungs in Zuid-Afrika, waar ze aanvankelijk leiding gaven aan het werk van All Nations als een onafhankelijke organisatie. Daar verscheen een van zijn laatste boeken, Ik zie een leger, over een nieuwe, vitale manier van kerk-zijn.

In februari 2016 werd Floyd McClung plotseling ziek. Hij belandde op de intensive care, waar hij werd gediagnosticeerd met een zeldzame bacteriële infectie die leidde tot septische shock en schade aan zijn spieren, vitale organen en zenuwbanen. Hij bleef bij bewustzijn maar werd opgenomen in het ziekenhuis, was bedlegerig en niet meer in staat om te spreken. McClung schreef in zijn circa vijftig jaar van bediening achttien boeken en bezocht meer dan 190 landen.

Jeff Fountain wijdt zijn Weekly Word van deze week aan Floyd McClung.