De Bijbel in grafieken

0
424

De Bijbel is geen makkelijk boek. Analyse van zaken uit de Bijbel kan soms een andere kijk, een verdieping of een beter inzicht erop geven. Een poging tot zo’n analyse is gedaan met de Infographic Bijbel. Hoe is dat gedaan?

Dit boek, waarvan de eerste uitgave in 2018 was, wordt aangeprezen als Gods woord in een nieuwe dimensie. Het zou zelfs ook grensverleggend zijn. Het zou de Bijbel tonen zoals nooit eerder. Met behulp van ruim 100 infographics zou inzicht worden gegeven in het Oude (OT) en Nieuwe Testament (NT).

Eeuwenoude teksten zouden ze tot leven komen. Aan dit boek hebben een groot aantal mensen meegewerkt die met opzet uit verschillende denominationele en theologische achtergronden kwamen. Uitgangspunt was dat de Bijbel een boek zou zijn over de relatie die God met mensen zoekt.

Boekanalyse
In de korte Personalia voorin dit boek presenteert Sawrey zich als grafisch ontwerpster en illustratrice. Zij heeft een passie om de visuele generatie op een creatieve manier te bereiken. Het zou in haar boek gaan om het leren zien van informatie en dat verwerken. Ze heeft al ruim 20 jaar ervaring in de media, zoals bij top tijdschriften, uitgeverijen en een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie.

Het boek opent met een Voorwoord van het Hoofd Bijbelgebruik van het Nederlandse Bijbelgenootschap (NBG). Deze stelt dat dit boek zou prikkelen tot verdere studie, maar ook de lezer erop wijst dat de Bijbel over hem of haar gaat. Het zou dus niet slechts feiten tonen.

Daarna volgt een Inleiding en een hoofdstuk ‘Hoe dit boek lezen?’. Daarin staat uitgelegd dat dit boek Gods heilsplan indeelt in acht fasen van Genesis tot Openbaring. Vijf fasen beslaan het OT, maar toch gaat de meeste aandacht uit naar het leven van de Here Jezus. Elke fase is afgedrukt in een eigen herkenningskleur.

De fasen worden afgewisseld door hoofdstukken over de Bijbel zelf in grijze kleur. Meestal beslaat een infographic twee pagina’s. Er worden veel iconen gebruikt. Bijbelcitaten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

Evaluatie
Dit boek geeft een bijzondere, interessante en soms nieuwe, traditioneel-Evangelicale kijk op de Bijbel, maar die helaas niet altijd helemaal juist is. Bijvoorbeeld, de stelling dat Simon ‘Petrus’ de eerste bisschop van de christengemeenschap van Rome zou zijn geweest. De samenstellers van dit boek waren echter integer, want ze stellen herhaaldelijk uit te zijn gegaan van eigen interpretaties.

Het boek laat de ‘rode draden’ en de highlights zien, maar daar staan ook zaken tegenover die volledig ondergeschikte zaken uitvergroot. Het probleem van statistieken en grafieken is dat ze een vertekend beeld kunnen geven. Sterker, de aanschouwer op ‘het verkeerde been’ kunnen zetten. Toch wordt in dit boek de Bijbel en God op betrouwbare wijze geportretteerd.

Nogal wat teksten bij de infographics zijn erg klein, sommige kleuren ervan slecht van elkaar te onderscheiden en worden niet alle iconen uitgelegd. Een leeslint had ook handig geweest. Dit boek wordt aangeraden.


Sawrey, K. Infographic Bijbel. 3de druk. 2021, KokBoekencentrum, Utrecht, 224 pagina’s, € 34,99, ISBN: 9789043531931.