Digitale belangstelling en inkomsten Open Doors groeien sterk

0
232

De inkomsten van Open Doors groeiden in het afgelopen jaar van 12,4 naar ruim 14 miljoen euro. Een stijging van 14 procent ten opzichte van 2019. Desondanks konden niet alle geplande programma’s worden uitgevoerd. Door de pandemie verschoof het werk naar rechtstreekse, persoonlijke hulpverlening: 979.459 christenen ontvingen praktische hulp, tegen 718.770 in 2019. 

Door de coronacrisis, met als gevolg reisbeperkingen en minimaal persoonlijk contact, daalden reguliere projectactiviteiten. Die afname gold ook voor sociale en economische ontwikkelingsprogramma’s. Internationaal kon minder literatuur worden verspreid. Opvallend is dat het aantal discipelschapstrainingen in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika steeg. Distributie van christelijke lectuur en Bijbels is die regio’s namen ook toe.

De organisatie vierde in 2020 haar 65-jarig bestaan. Tijdens de online Open-Doorsdag in november stond ze samen met tienduizenden online bezoekers daar bij stil. De belangstelling van de achterban voor het werk van Open Doors groeit nog steeds. Ten opzichte van 2019 kreeg de website bijna 80 procent meer bezoekers. Het percentage digitale nieuwsbrieflezers groeide afgelopen jaar tot 17.527. Een jaar daarvoor waren het er nog 11.000.

Een andere mijlpaal was de bouw van een nieuw kantoor in Ermelo. Een deel van het pand werd ingericht als bezoekerscentrum. De rijke geschiedenis van Open Doors met inspirerende verhalen van pioniers zoals Anne van der Bijl en van vervolgde christenen, krijgen in het bezoekerscentrum een plek. De bouw werd in de eerste helft van dit jaar afgerond.

www.opendoors.nl/jaarverslag