Geloof in evolutie vaker gelinkt aan twijfel over Bijbel

0
177

Christenjongeren die openstaan voor het gedachtegoed van de evolutietheorie, hebben vaak meer twijfels over de Bijbel dan hun leeftijdgenoten die in een (veel) recente(re) schepping geloven. 

Misschien ligt die uitkomst voor de hand, maar ze lijkt in ieder geval bevestigd door een enquête die werd gehouden door de stichting Apologica. De resultaten ervan werden gepubliceerd in Weet Magazine.

De enquête over geloofstwijfel werd gehouden onder 289 leden van christelijke studentenverenigingen. De studenten werd onder andere gevraagd hoe ze over schepping en evolutie dachten, waar ze geloofstwijfels over hadden en hoe ze aankeken tegen de Bijbel.

Ze kregen onder andere de stelling ‘De Bijbel is Gods Woord en daarom te vertrouwen’ voor de kiezen. Van de jongeren die in een recente schepping geloven, was 76 procent het daar roerend mee eens. Bij hen die niet in een recente schepping geloven, lag dat aantal slechts op 32 procent. Degenen die een recente schepping ontkennen, antwoordden op deze vraag ook vaker ‘weet ik niet’ (14%) of ‘een beetje mee eens’ (40%). Dat laat zien dat juist de christenjongeren die niet in een recente schepping geloven, minder geneigd zijn de Bijbel als betrouwbaar te beschouwen.

De uitkomst lijkt op gespannen voet te staan met het idee dat Bijbel en evolutietheorie met elkaar in overeenstemming kunnen zijn en dat daarmee christen(jonger)en een gunst wordt bewezen. Zij zouden dan minder met geloofstwijfel te maken krijgen als zij op latere leeftijd van de waarheid van evolutietheorie overtuigd raken.

Geloofsopvoeding
Verder bleek uit de vragenlijst dat ruim 50 procent van de studenten vond dat er tijdens hun opvoeding (veel) te weinig aandacht was voor lastige vragen over het geloof. Zo’n 45 procent vond dat die er wel was. Op de vraag waarover studenten precies twijfelen, noemden zij vaak de psychologische verklaarbaarheid van het geloof (43%), het lijden in de wereld (34%), fouten en contradicties in de Bijbel (32%) en ‘slechte’ wetten of opdrachten in de Bijbel (ook 32%). Ook onderwerpen als wetenschap (24%), miljoenen jaren (21%) en de evolutietheorie (18%) zorgden bij veel studenten voor twijfel.