Het Evangelie van dichtbij

0
264

Voor de tv-serie The Chosen is een bijzondere insteek gekozen. De mensen in de Evangelieverhalen staan centraal. De discipelen in het bijzonder. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de makers van de serie er ook voor hebben gekozen om een dagboek uit te brengen met de titel ’40 dagen met Jezus’. Hoe is die opgezet?

Doel van dit dagboek is om de Here Jezus te ontmoeten op een verrassende manier. Namelijk hoe mensen om Hem heen het beleefde. Hij zou hun leven op zijn kop hebben gezet. Ze zouden zich allemaal welkom hebben gevoeld en velen lieten zich door Hem veranderen.

Dit dagboek is opgedragen aan hulpeloze zondaren, zoals Simon Petrus en Nicodemus. Maar ook aan die van vandaag. Daarom treedt dit dagboek in de voetsporen van de personen die Hij riep.

Boekanalyse
De schrijvers van dit boek waren Kirsten Hendricks en Dallas en Amanda Jenkins. Kirsten is de vrouw van Jerry die het boek bij de tv-serie schreef. Zij is kunstenares en illustrator. Ze was ook directeur van een organisatie tegen mensenhandel in Afrika. Dallas en Amanda zijn sprekers, leraren en schrijvers van boeken. Dallas is ook maker van christelijke films.

In het dagboek wordt een reis gemaakt langs alledaagse thema’s, zoals opbouwen van gezonde relaties, omgaan met twijfel, welke plannen God voor Zijn kinderen heeft en hoe die te herkennen zijn. De auteurs willen aanmoedigen om christen te worden of om het geloof te vernieuwen. Het dagboek staat los van de tv-serie, maar volgt wel dezelfde aanpak.

Na een Voorwoord van een scriptschrijver en filmmaker volgt een woord van de regisseur van de film The Chosen. Daarna volgen dagbehandelingen bij 40 dagen die meestal zo’n vier pagina’s beslaan. Elke dagbehandeling begint met een Bijbeltekst en eindigt met een gebed en verwerkingsvragen. Het boek sluit af met een korte Personalia van de auteurs.

Evaluatie
Dit is geen gewoon Bijbels dagboek, maar spreekt de lezer direct aan en komt ook met onverwachte dingen, zoals interviews met discipelen door een journalist. De auteurs van dit boek volgen een modern Amerikaans-Evangelisch, maar wel traditioneel christelijke (Christocentrische) lijn.

Zo wordt gesteld dat de discipelen een relatie met de Here Jezus aangingen, maar dat was onbekend in het toenmalige Jodendom. Hij zou een rebel zijn geweest, maar Hij was feitelijk zeer behoudend. Het zou Hem niet om geboden gaan, maar verandering van het hart, want christenen (Joods of niet) zouden bevrijd zijn van de Torah. Toch vervulde Hij stipt Gods wil (Torah).

Er wordt stevig uitgehaald naar de Farizeeën en de opmerking “Joods geloof is een onpersoonlijke, starre religie” is ongelukkig en onwaar. De auteurs schijnen vergeten te zijn dat de leer van de Here Jezus volkomen Joods was. Anders zou niemand Hem immers hebben geaccepteerd als Israëlitisch Leraar.

Het wordt niet vermeld, maar de Bijbelcitaten komen uit de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling). Dit dagboek wordt aangeraden.


Chosen, The, 40 dagen met Jezus. Bijbels dagboek 1. 2021, Neema Books, Amersfoort, 156 pagina’s, € 17,99, ISBN: 9789492925633.