Het scheppingsverhaal revisited

0
541

De eerste hoofdstukken van Genesis beschrijven belangrijke zaken. Het is dan zaak dat die goed begrepen worden. In het boek ‘Schatgraven’ wordt getoond dat voor dit begrip meer nodig is dan een Bijbelvertaling. Waar gaat dit boek over?

Genesis 1-3 is de beschrijving van Bijbelse basisstellingen. Juist begrip ervan is essentieel.

Boekanalyse
Dit boek bestaat uit twee delen. In dit boek zouden dingen over de Schepping uitgelegd worden die de meeste lezers nog niet wisten. Het maakt gebruik van de wetenschap die de Bijbel zou bevestigen. Rabbijnen worden ook als bron gebruikt. Doel van het boek: inzicht geven in Gods plan met de mens en hoe de weg naar de Levensboom is vrijgemaakt.

In het eerste deel, geschreven door Klaas de Jong (protestants), wordt in 22 hoofdstukken tekstuitleg van Genesis 1-3 met groepsvragen gegeven. In elk hoofdstuk worden zo’n 4-6 verzen behandeld.

Na inleidende hoofdstukken volgen hoofdstukken met elk zo’n 3-6 pagina’s. Eindnoten geven meestal bronvermeldingen, echter zonder jaartal. Er wordt gebruik gemaakt van een eigen Bijbelvertaling, naast bekende Bijbelvertalingen. Dit deel is bedoeld voor persoonlijke Bijbelstudie van het grote publiek.

In het tweede deel, geschreven door Julia Blum (messiaans Joods), wordt ingegaan op wat bij het vertalen verloren ging. Na een Voorwoord volgen drie hoofdstukken, waarin dieper wordt gegraven in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst gebruikmakende van Joodse tradities.

In een bijlage is een gedeelte uit het boek ‘De Bijbel lezen met rabbi Jezus’ van Lois Tverberg opgenomen.

Evaluatie
Dit inspirerende, maar niet altijd vlotlezende boek (soms wat ingewikkelde manier van schrijven) zal heel wat lezers aanspreken door allerlei wetenswaardigheden en diepere zaken over de Schepping en de Bijbeltekst te laten zien. Opvallend is dat in dit boek veel inleidende informatie vooraf wordt gegeven. De behandeling van Genesis begint pas in hoofdstuk 4. In die lange inleiding worden zaken beschreven die meer over algemene Bijbeleigenschappen gaan. De Jong gaat ook in op de laatste wetenschappelijke kennis over allerlei zaken genoemd in de Bijbel.

Het is integer dat over nogal wat zaken wordt gesteld dat het onbekend is, omdat daarover geen zekerheid bestaat. Daarmee wordt dus niet bij voorbaat het geloof als dooddoener aangesproken en ook niet de kerkelijke traditie per se als uitgangspunt genomen. Er is ook soms stevige kritiek op de kerkelijke traditie. Veel van wat gesteld wordt is juist of waar, maar niet alles. Zo zou Mirjam (Maria), de ‘moeder’ van de Here Jezus, van de stam Juda zijn?! Dat staat niet in de Bijbel, maar was en is ook irrelevant.

Blum volgt de rabbinale traditie maar dan helaas meestal de progressieve, ‘verlichte’ tak ervan. Ook is het jammer dat persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden met betrekking tot God in dit boek niet met een hoofdletter beginnen. De hulp die dat biedt wordt dus niet benut.

Merkwaardigerwijs onderbreekt in dit boek een zoekregister. Nog niet eens van Bijbelteksten. Dit boek is een must have.


Blum, J. en K. de Jong, Schatgraven in Genesis 1-3. 2020, Toetssteen, Vledderveen, 180 pagina’s, € 14,95, ISBN: 9789492818733.