HGJB biedt catecheseles aan over depressiviteit jongeren

0
178

Ter gelegenheid van Blue Monday, maar ook van de aanhoudende coronacrisis die leidt tot meer depressiviteit onder jongeren, heeft de HGJB op zijn website een gratis catecheseles over depressiviteit beschikbaar.

Komende maandag, 17 januari, is het Blue Monday, die de deprimerendste dag van het jaar zou zijn. Maar maar dan de gevolgen van ‘deprimaandag’ is het bekend dat tieners en jongeren gaandeweg de coronacrisis méér lijden onder depressieve gevoelens.

Een gebruiker van de catechesemethode Leer & Leef merkte dat de les ‘Als je depri bent’ een goed middel was om daarover met tieners te praten. Om zijn collega’s daarop te kunnen wijzen, stelde hij voor de betreffende les online ter beschikking te stellen. De Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond laat weten daar graag gehoor aan te geven, ‘omdat ze het belangrijk vindt dat het gesprek hierover in de gemeente gevoerd wordt’.

De les ‘Als je depri bent’ geeft de mogelijkheid om op een voorzichtige manier te peilen in hoeverre tieners last hebben van depressieve gevoelens. Met bijvoorbeeld een Bijbelstudie over 1 Koningen 19:1-8 (Elia) geeft het handvatten om daarover in gesprek te gaan.

Op de website van de HGJB is zowel het werkblad voor tieners als de handleiding voor catecheten te vinden. Er zit een afzonderlijke handreiking bij om de werkvormen te gebruiken voor online catechese.

Foto: Unsplash/Anthony Tran