Hoe en waarom van christen-zijn

0
189

Christen-zijn is meer dan simpelweg geloven dat er een God is. Volgens Charles Price begint het met radicale bekering; de gelovige kiest ervoor Gods eigendom te worden. Daarna hoort de bekeerling wedergeboren/gedoopt te worden in de Heilige Geest. Hij beschrijft dat in het boek getiteld ‘De realiteit van Christus’.

Price heeft ontdekt dat de meeste christenen twee uitersten kennen in hun leven: vreugde over hun redding en de worsteling om Gods wil te doen. Het gevolg is dat gekozen wordt om het laatste in eigen kracht te doen, wat op falen en frustratie uitloopt. Dat is weer ongunstig voor de aanvankelijke vreugde. Volgens Price gaat het er om dat de gelovige in en door Hem zal leven.

In dit boek zouden Theologische waarheden tot praktische handelingen worden. Door diep besef Wie de Here Jezus is en wat Hij in en door ons gelovigen wil doen als Verlosser en Heer. Volgens Price dreigt de christenheid mensgericht te worden, terwijl Christus centraal zou moeten staan. Hij zou ook afrekenen met evangelische mythes.

Boekanalyse
Price reist de wereld rond en is bekend spreker. Veel van zijn toespraken en preken werden uitgezonden op tv. Hij was voorganger en leider van een Bijbelschool en is tegenwoordig ook schrijver met enige humor en veel praktijkvoorbeelden. Dit boek zou toegankelijk zijn voor jong en oud.

Na een voorwoord en een dankwoord behandelt hij het onderwerp in 11 hoofdstukken. De langste hoofdstukken gaan over de vervreemding van God (H2) en de werking van de Heilige Geest (H7). Welke Bijbelvertaling is gebruikt wordt niet genoemd.

Evaluatie
Dit is een inspirerend boek dat de fundamenten (de ‘melk’) beschrijft over het leerlingschap van de Here Jezus, maar op een christocentrische wijze. De prikkelende titel wijst op een realiteit in de Here Jezus die voor nogal wat gelovigen onbekend is. Daarmee raakt Price aan een kernprobleem die ook de huidige kerkleegloop verklaart.

Hoewel dit boek op waarheden van discipelschap wijst, ontbreekt duidelijkheid over de praktische kant ervan. Het gaat over het ‘dat’ van geloven (dat de Here Jezus aangenomen moet worden als Heer) en het ‘waarom’ (zodat Hij kan werken in en door de gelovige), maar niet zozeer over het ‘wat’ (het ‘vaste voedsel’; Torahnavolging). Praktijkvoorbeelden komen uit zijn eigen ervaringen, dat van anderen en van gesprekken die hij heeft gehad.

De boodschap is radicaal, maar stelt toch de kerk/gemeente centraal (ecclesiocentrisme) zonder de invulling van die de kerk/gemeente te beschrijven of wat de plaats ervan is binnen Gods volk. Hoewel duidelijk is dat de kerk/gemeente juist deel van het probleem is, wordt dat genegeerd. Dit boek gaat over het voorveld van de christenheid (zending) vanuit een kerk/gemeente.

In het boek wordt uitgegaan van nogal wat voorkennis. Zo is er geen personalia van Price en worden allerlei bekend veronderstelde mensen en instellingen genoemd zonder uitleg. Helaas heeft dit boek ook geen zoekregister. Dit boek wordt aangeraden.


Price, C., De realiteit van Christus. 2022, Scholten Uitgeverij BV, Zwolle, 222 pagina’s, € 16,95, ISBN: 9789083204789.