Hoe Gods liefde mensen verandert

0
270

God is anders dan mensen. Zo is Zijn liefde onvergelijkelijk. Als mensen daarmee in aanraking komen veranderen levens. Francine Rivers beschrijft facetten van Zijn liefde in haar boek ‘Liefde die bevrijdt’. Hoe deed ze dat?

Rivers is een bekend schrijfster van christelijke romans, waarin geloof centraal staat. Ze vroeg zich af of mensen voldoende besef hebben van Gods liefde. Ze heeft dit uitgewerkt in een dagboek, waarin ze ingaat op facetten van Zijn liefde. Een van haar romans gebruikt ze daarbij als leidraad.

Rivers werkte samen met Karin Buursma om een selectie te maken van facetten. Ze hoopt dat het de lezers hoop en vreugde schenkt en leert te schuilen bij Zijn Vaderhart. De ‘rode draad’ is Gods veronderstelde bevrijdende liefde.

Een voorbeeld
Rivers gebruikt fragmenten uit haar dramatische en romantische fictieverhaal over Angel (Sarah) die na een verscheurde jeugd in de prostitutie terecht komt. De fragmenten dienen als ‘kapstok’ voor het uitwerken van Gods liefde zonder dat per se heel haar roman gelezen moet zijn.

Angel wordt uit de prostitutie gehaald door de Michaël, een christen, maar die menselijke ingreep blijkt niet voldoende. Ze moet zelf tot de slotsom komen dat alleen God haar kan redden en blijvend kan veranderen. Zal ze Hem vinden?

Boekanalyse
Dit dagboek van 40 dagen is ingedeeld in 6 thema’s (afwijzing, berusting, redding, vrijkoping, verzoening en vernieuwing) die elk apart worden ingeleid. Elk hoofdstuk beslaat zo’n 4 pagina’s en heeft een vast opbouw; titel (liefde facet), fragment uit Rivers roman, een overdenking erover, een of meerdere Bijbelteksten en een afsluitende opdracht (een verdiepende Bijbelleesopdracht, vragen of een gebed).

Deze opdracht is bedoeld om na te denken over de thema’s. Deze thema’s zouden helpen om een duidelijker beeld van God te krijgen, hoe Hij verlangt te genezen en Zijn liefde te delen.

Tussen de hoofdstukken in zijn pagina’s ingevoegd met inspirerende teksten. Het boek sluit af met enkele blanco notitiepagina’s. Bijbelteksten, tenzij anders aangegeven, zijn genomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

Evaluatie
Dit dagboek is door de verweving met een dramatisch fictieverhaal meeslepend. De fragmenten uit haar roman zijn echter zo minimalistisch beschreven dat het soms pas aan het einde van het hoofdstuk duidelijk waar het over gaat en wat de clou is.

Dit boek richt zich meer op een charismatisch dan een rationeel lezerspubliek. Dat blijkt uit diverse veronderstellingen die Rivers noemt, zoals dat Gods liefdeband wordt vervolmaakt door de inwoning van Zijn Geest. Ook schetst Rivers een te positief Godsbeeld door te stellen dat Hij ook in de zonde Aanwezig is en altijd iedereen liefheeft en vrijspreekt.

Het is mooi dat dit dagboek een happy-end heeft, maar realistisch is dat niet. Rivers is openhartig over haar eigen problemen, strijd en levenservaringen. Jammer is dat de themagedeelten in zwarte tekst staat afgedrukt op een donker paarse achtergrond. Dat leest minder goed. Dit boek wordt aangeraden.


Rivers, F., Liefde die bevrijdt. Over Gods onvoorwaardelijke en oneindige liefde. 2020, KokBoekencentrum, Utrecht, 208 pagina’s, € 19,99, ISBN: 9789029730419.