Israël en de Messiaanse gelovigen

0
312

De gemeenschap van Joden in Israël die in de Here Jezus geloven is gestaagd groeiend. Maar hoe komen Joden eigenlijk tot geloof in Hem? Hoe leven zij in Israël, waar hun geloof niet geaccepteerd is? Daarover gaat het boek ’10 Joden 1 Messias’ van Jacqueline Looman. Hoe is het uitgewerkt?

De zogenoemde Messiaanse Beweging is in opkomst. Het zijn Joden en niet-Joden die geloven dat er een blijvende plaats is voor Israël in Gods (toekomstige) Koninkrijk en ook dat Jodendom van Godswege legitimiteit heeft. Natuurlijk geeft dit spanningen in de christenheid, maar ook in het Jodendom zelf.

Messiaanse gelovigen worden traditioneel gezien als verraders of aanhangers van een afvallige religie. Toch is die visie langzaam aan het veranderen. Althans bij mensen die ervoor open staan.

Boekanalyse
Looman beschrijft haar onderwerp na een voorwoord in 10 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit twee delen. Een bekeringgeschiedenis en een informatief gedeelte dat daar meestal mee te maken heeft. De meeste aandacht gaat naar de huidige stand van zaken in Israël.

In dit boek zijn 10 verschillende bekeringsgeschiedenissen opgenomen van Joden die tegenwoordig in Israël wonen. Het gaat om vier vrouwen en zes mannen. Deze Israëliërs zijn vaak eenzaam door afwijzing, uitsluiting en discriminatie. Zelfs door eigen familie. Toch stellen de meeste Messiaanse Joden dat ze door het vinden van de Here Jezus zich meer Joods voelen. Bijbelcitaten uit de Herziene Statenvertaling (HSV). Het boek sluit af met een woordenlijst.

Christelijke betrokkenheid
Dit boek toont aan dat God Zijn volk niet heeft verstoten, maar Looman stelt dat dit christenen aangaat. Hetzelfde geldt voor de grote geestelijke nood waarin het Joodse volk zich bevindt.

Zij promoot de verspreiding van de Bijbel onder de Joden als manier van zending. De centrale werkwijze van Israël en de Bijbel. Het zou blijken dat Joden verbaasd zijn als ze de ‘Joodsheid’ ontdekken van het Nieuw Testament en de Here Jezus.

Evaluatie
Dit getuigenissenboek laat zien hoe gemêleerd Jodendom (en voor het overgrote deel niet Godvrezend) is. Tevens geeft het een kritische kijk op de moderne Joodse Staat, zoals het wars zijn van ‘anderen’ (niet-sabra’s). Het doel van dit boek – Messiaanse gelovigen dichter tot de lezer brengen – lijkt geslaagd.

Wat opvalt is dat de dienstplichttijd zo’n grote – vaak negatieve – impact heeft op jonge Israëli’s. Een ander probleem is dat van de meerderheid van ‘vader-Joden’ die niet erkend worden. Ook wordt de staatsdominantie van de Joodse orthodoxie in Israël benoemd en de sociale spanningen die dat geeft.

Steeds meer jonge Israëli’s verlaten hun Land. Meest opmerkelijke is dat de Messiaanse gelovigen in traditioneel christelijke termen worden beschreven. Torahnavolging blijft onbesproken.

In de meeste hoofdstukken wordt het werk van de stichting Israël en de Bijbel geëtaleerd. Jammer is dat in dit boek niets staat over de achtergrond van Looman en een zoekregister ontbreekt. Dit boek wordt aangeraden.


Looman, J., 10 Joden 1 Messias. Getuigenissen uit Israël. 2022, Gideon, Hoornaar, in samenwerking met stichting Israël en de Bijbel, 135 pagina’s, € 14,95, ISBN: 9789059992160.