Iwan en Rebekka touren met kist vol dromen

0
180

Iwan en Rebekka Sahertian hebben een goed voornemen voor 2022: met de Worship Church in 2022 het land intrekken. Het thema van hun tour is ‘Een kist vol dromen’. Ze willen samen van noord naar zuid, oost naar west reizen en met hun 15-koppige band en koor Jezus naam verhogen. Ze willen spreken over dromen en Gods doel met ieders leven. Helaas zijn de concerten in januari geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Vanaf februari hopen ze op te kunnen treden.

Iwan en Rebekka delen al jaren hun passie voor muziek én het verlangen om mensen te helpen God te ontmoeten. Zelf ervoeren ze in 2008 dat God hen riep om een grote stap te zetten. Ze zegden hun vaste banen op zich volledig te gaan richten op de bediening in de muziek die Hij voor hen had.
Ze treden op als duo, maar ook zelfstandig. Ze waren onder andere te zien op Opwekking. Iwan en Rebekka trainen en coachen aanbiddingsteams door het hele land en zijn regelmatig betrokken bij het werk van andere artiesten.