Naslagboek bij de Bijbel

0
312

In de Bijbel worden namen genoemd die niet altijd even makkelijk uit elkaar te houden zijn, omdat ze op elkaar lijken of ingewikkeld zijn. Ook zijn er nogal wat bijnamen. Dan zijn er namen die meerdere keren voorkomen. Het boek ‘Wie is wie in de Bijbel’ noemt alfabetisch de belangrijkste namen samen en licht die kort toe. Hoe is dat gedaan?

Er worden in de Bijbel nogal wat persoonsnamen genoemd die sterk op elkaar lijken. Zo zijn er de Ammonieten en de Amorieten. Er is een Ammon en een Amnon.

Dan zijn er ook verschillende mensen die in volkomen andere tijden leefden maar dezelfde naam hadden, zoals met de Simon (8*), Johannes (5*) en Jakobus (3*). Verder worden nogal wat zaken genoemd die tegenwoordig onbekend zijn, zoals Zeloten.

Boekanalyse
Dit naslagboekje is opgesteld door meerdere auteurs. Het was oorspronkelijk uitgebracht in 2003, maar de huidige versie is een uitgebreide en volledig herziene uitgave. Het is ideaal voor professionals, studenten, scholieren en iedereen die interesse heeft in de Bijbel.

Begrip van de Bijbel begint met begrip van de genoemde namen en zaken. Alfabetisch gerangschikt blijken de meeste namen met de letter J te beginnen en daarna met de letter A en M. Dit boek besteed de meeste aandacht aan de apostel Paulus en daarna aan Mozes, de Here Jezus en koning David. Alleen bij sommige namen wordt de betekenis uitgelegd en hoe deze is gebruikt in moderne literatuur of kunstvormen.

De tekst is in kleine letters gedrukt, dus het boekje heeft een hoge informatiedichtheid. Het boekje sluit af met een overzicht van afkortingen van Bijbelboeken.

Evaluatie
Dit is een interessant en handig naslagwerkje over de belangrijkste personen en zaken uit de Bijbel en apocriefe boeken. Dat volgens de ondertitel alle Bijbelse personen genoemd worden is echter niet waar. Dat zou ook niet kunnen in zo’n compacte uitgave.

De uitleg in dit boek is traditioneel protestants en wetenschappelijk en dus nogal eens onbetrouwbaar. Voorbeelden: onjuiste datering van allerlei zaken. Zo wordt Abraham niet tussen 1900-1800 v.Chr. gedateerd, maar tussen 1500-1400, Amorieten en Kanaänieten zouden Semitisch zijn, terwijl die volgens de Bijbel Chamitisch waren (Gn 9:18; 10:15).

De grootste opmerkelijkheden:
– de naam Israël zou slechts een bijnaam van Jakob en de naam van een koninkrijk zijn geweest (niet ook van een volk?). Uitleg over eventuele betekenissen ontbreekt;
– ‘Jood’ zou zijn afgeleid van de inwoners van de Romeinse provincie Judea.
Het is echter evident dat de naam is afgeleid van de stam Judah, dat weer was afgeleid van de naam van diens eerste familiehoofd Judah, Jakobs zoon.

Jammer is dat er alleen sporadisch uitleg wordt gegeven van de naamsbetekenis. Ook worden bij de in het Nederlands overgezette namen niet de spelling in de grondtekst vermeldt. Welke Bijbelvertaling is gebruikt wordt ook niet genoemd. Dit boekje wordt aangeraden.


Wie is wie in de Bijbel? Beknopte en heldere informatie over alle Bijbelse personen. 2021, Omniboek, Utrecht, 224 pagina’s, € 20,-, ISBN: 9789401918145.