Kleine encyclopedie klassieke wereld

0
193

Bijbelse verhalen vonden niet plaats op een afgelegen plek of op een eiland, maar in volledige interactie met de omringende wereld. Het is zelfs zo dat meer dan de helft van de tijd dat Israël als natie bestond zij werden overheerst (vazalstaat of gouvernement) door die wereld. In het boek ‘Wie is wie in de klassieke oudheid’ wordt informatie gegeven over de belangrijkste zaken van die wereld. Hoe is dat gedaan?

Gelovigen horen kennis te hebben van de wereldgeschiedenis om de Bijbelverhalen in de juiste context te begrijpen. Maar ook tegenwoordig zijn nog steeds veel zaken in wetenschap, architectuur, staatsinrichting en geschiedschrijving gebaseerd uit ontwikkelingen, ideeën en uitvindingen van de klassieke oudheid. Velen realiseren zich dat niet.

Boekanalyse
In dit boek zou alles staan wat iedereen zou moeten weten van de klassieke oudheid. Dat is een bepaalde periode van de oudheid, namelijk die welke ‘klassiek’ wordt genoemd. Die begint met de opkomst van de zogenoemde ‘wetenschap’, zoals waarneming van de sterren en andere scheppingseigenschappen. Meestal wordt dat aangegeven met de Griekse woordcombinatie filosofie. Het gaat dan om de periode van ongeveer 500 v. – 500 n. Christus.

Het gewicht ligt op de Grieks/Romeinse cultuur, maar er is ook aandacht voor Egypte, Klein-Azië, Carthago, het Midden-Oosten, zoals de Israëlieten, en Europa, zoals de Germanen. Ook worden nog andere volken en stammen genoemd.

In het boek worden persoonsnamen, beambten, zoals bisschoppen, bevolkings- en stammennamen, namen van god(inn)en (vooral Griekse en Romeinse mythologieën en religies), filosofenscholen en begrippen uit de klassieke oudheid.

Het gaat ook over dichters, kunstenaars, voorname families, filosofen en hun scholen, generaals, politici, koningen & keizers (Latijns en Byzantijns) en hun families, schrijvers, geleerden, astronomen, senatoren, artsen, kerkvaders, apostelen, profeten en hovelingen. Termen en begrippen, zoals uit het Grieks/Romeinse staatbestuur.

Vrijwel alle belangrijke personen en zaken uit die tijd worden uitgelegd. In zo’n ‘dun’ boek is dat handig voor professionals, maar ook voor studenten, scholieren en iedereen geïnteresseerd in die periode. Deze uitgave is een uitgebreide en volledige herziening van het in 2007 door Kok uitgegeven boek.

Evaluatie
Dit is een belangrijk en betrouwbaar naslagwerk, bijvoorbeeld handig bij Bijbelstudie. Jammer is wel dat er veel aandacht is voor de grote Griekse en Romeinse culturen. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de leiders Alexander de Grote en Julius Caesar. Omschrijvingen over andere volken, bijvoorbeeld de Israëlieten, zijn erg kort of summier.

Wat opvalt, is de samensmeltingen of syncretisme van de verschillende culturen in de heidense wereld. Zo werd de Griekse oppergod Zeus opgevat als Jupiter van de Romeinen. Ook werden goden uit de niet-Grieks/Romeinse wereld verwelkomd en verrijkt, zo werd de lokale Iraanse god Mithras tot Romeinse zonnegod in de tijd van het Nieuwe Testament. Zo zelfs dat christenen die als een concurrent zagen van de Here Jezus. Mithras zou geboren zijn op 25 december.

Dit boek wordt aanbevolen.


Wie is wie in de klassieke oudheid. Beknopte en heldere informatie over de klassieke wereld. 2021, Omniboek, Utrecht, 224 pagina’s, € 20,-, ISBN: 9789401918121.