Leven in Hem

0
251

Inhale(exhale) is de cd van MercyMe in 2021. Het heeft maar liefst 16 nummers. De titel is opvallend in een tijd waarin de longziekte Corona op de voorgrond staat.

Het korte en rustige openingslied Inhale gaat over het zicht houden op de Here Jezus in problemen. Rustig inademen en uitademen. Het nummer Blessed is een ruig rock-countrynummer over de gezegende staat van gelovigen op reis naar huis. Met vallen en opstaan zich richten op Zijn genade is belangrijker dan het steeds zelf willen doen.

Het opgetogen, snelle rocknummer On our way (feat. Sam Wesley) gaat over het geloofsleven van een discipel die ondanks alle tegenslag al heel ver gekomen kan zijn en uitziet naar een doorbraak. Het swingende nummer So yesterday gaat over de verandering die iemand doormaakt na diens bekering. Een heel andere persoon, maar de verandering komt van Hem.

Het swingende nummer A little love (feat. Gary LeVox) gaat over de liefde van God die in Zijn discipelen zichtbaar wordt ten goede van de omgeving en de wereld (1 Cor 13). Het swingende rocknummer Whiplash gaat over het terugkijken naar het verleden, terwijl een gelovige juist daarvan bevrijd is. Het rustige nummer Bright side of broken gaat over het moed houden in een moeilijke tijd. Laat de Here Jezus dan werken.

Het rustige, vrolijke en swingende nummer Let yourself be loved gaat over het geheim van het vervullen van het liefdegebod; ook jezelf geliefd laten zijn. Een van de langste nummers op deze cd. Daarna volgt het rustige rocknummer Hurry up and wait dat erover gaat om even rust te nemen. Vergelijkbaar thema als van het titellied Inhale (exhale). Het swingende nummer Brand new (feat. Gloria Gaynor) benadrukt dat een nieuwgeborene een nieuwe schepping is (vergelijk het nummer So yesterday).

Het stevige rocknummer Uh oh (Here I go) gaat over het nemen van een sprong in geloof. In deze muziek zitten ook elementen uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Het rustige nummer The moment gaat over het moment van bekering. Een moment en dag om nooit te vergeten. Waarschijnlijk het beste nummer op deze cd. Het volgende nummer Then Christ came (Demo) sluit bij het vorige lied aan.

Het rocknummer Say I won’t gaat over de ervaringen van de dag na de bekering. Dan zal die bekeerling God verheerlijken. Anderen moeten dan niet zeggen dat die niet Gods wil zal doen. Het mooie en langste nummer Almost home gaat over het leven tussen bekering en het einde. Dat einde zal voor gelovigen betekenen dat ze thuiskomen bij God. De cd sluit af met het bijzondere nummer Exhale dat stelt als het aller moeilijkste vaak komt vlak voordat de uitkomst daar is.

Evaluatie
Dit is een heel bijzondere en afwisselde cd, zowel wat muziek aangaat als de liedteksten. Die laatsten gaan in op de kernzaken van het alledaagse geloofsleven. Deze cd wordt aangeraden.


MercyMe, Inhale(exhale). 2021, Fair Trade Services LLC, Distributie:3:16 Europe, 14,95, c. 49 min., € 13,50, ISBN: 736211856791.